De website van Aaldert de Jong

Ik heb contact met verschillende uitkeringsgerechtigden en andere mensen met een minimuminkomen die net als ik het initiatief hebben genomen op internet of via boeken en brochures hun mening naar voren te brengen. Gisteren heb ik Emil Bakkum uit Utrecht genoemd. Vandaag Aaldert de Jong uit Emmen. Hij geeft zijn mening over alle mogelijke maatschappelijke onderwerpen. Hij schrijft op zijn website: ‘Ik ben Aaldert de Jong en ik maak me zorgen over de manier waarop we in Nederland met elkaar omgaan.

Verdeeldheid is een fenomeen aan het worden waarop de huidige samenleving geen antwoord weet te vinden. Verdeeldheid legt besluitvorming lam, geeft het recht aan de partijen met de luidruchtigste stemmen. Onze politici zijn niet meer bij machte om een visie te creëren
waaruit wij als doodgewone burger zekerheden voor de toekomst kunnen vinden.

Populisme lijkt te gaan winnen, tegendraadsheid de norm als het maar macht oplevert. Het algemeen belang is ondergeschikt geworden aan het ego of de schreeuw van die gewiekste enkeling.

Wat we eraan kunnen doen, ik weet het niet. Hoe we weer een verbinding met elkaar, begrip voor elkaar kunnen krijgen weet ik ook niet. Wat ik wel weet is dat ik persoonlijk, met mijn eigen gevoel als leidraad, wel iets kan en dan ook wil doen.

Logisch blijven denken, logisch blijven doen Zo moeilijk is het niet reageren?: aaldert@anders-zien.com. Je kunt zijn website bezoeken. website Aaldert de Jong

Plaats een reactie