Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Een ingewikkelde kwestie.

Enige tijd geleden organiseerde de Bijstandsbond in Amsterdam een voorlichtingsbijeenkomst over kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Aanwezig waren twee ambtenaren van de Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam die uitleg gaven aan de aanwezige belangstellenden. Die vielen tijdens de voorlichting en bij het stellen van vragen van de ene verbazing in de andere. In de gemeente … Lees meer

Sensationele uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de beslagvrije voet bij schulden van AOW-ers

Vandaag stond voor mij in het teken van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een zaak die aanhangig gemaakt was door advocaat Mark van Hoof van de Bijstandsbond. De Centrale Raad had van te voren aangekondigd, dat er een persconferentie zou worden gehouden, de uitspraak liet lang op zich wachten en bij … Lees meer

Theatervoorstelling Het Gesprek

Gisteravond naar de toneelvoorstelling Ḧet Gesprek’ geweest. In 2022 maakte regisseur Jurrien van Rheenen, in coproductie met CC Amstel in Amsterdam & Theater en Productiehuis de Generator in Leiden de voorstelling Het Gesprek over het bijstandsbeleid in Nederland. Zij maakten deze productie naar aanleiding van gesprekken met uitkeringsgerechtigden, activisten, klantmanagers, gemeenteraadsleden, medewerkers van welzijnsorganisaties en … Lees meer

Sociaal panopticum

Het sociaal panopticum In het voorgaande hebben wij de principes van bureaucratieën behandeld en de voor en nadelen naar voren gebracht. Je kunt de problemen waar bureaucratieën mee te maken hebben nalezen. Wat wij op dit moment zien is een gestage uitbreiding van bureaucratische systemen, met name van de controlebureaucratie. Een bureaucratie is in principe, … Lees meer

Ik heb een bijstandsuitkering en ik wil me ziek melden voor een reintegratietraject of betaald werk. Wat is de procedure?

Ik heb een bijstandsuitkering en ik wil me ziek melden voor een reintegratietraject of betaald werk. Wat is de procedure? Achtergrond: Hierbij een voorbeeld van een vraag die we op het spreekuur van de Bijstandsbond wel vaker krijgen. Ondertussen ben ik na mijn opleiding in de bijstand beland. Ik zit al een paar maanden in … Lees meer

Ik heb een keukentafel gesprek om te kijken voor welke voorzieningen ik in aanmerking kom. Waar moet ik op letten?

Ik heb een keukentafel gesprek om te kijken voor welke voorzieningen ik in aanmerking kom. Waar moet ik op letten? Achtergrond: 1 januari 2015 zijn grote veranderingen doorgevoerd in de gezondheidszorg. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) is geregeld, dat een aantal zaken op het gebied van ondersteuning thuis vanaf 1 januari 2015 niet … Lees meer

Enkele overwegingen voor gesprekken met uitkeringsinstanties en re-integratiebedrijven

Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog ☰ logobbapp Enkele overwegingen voor gesprekken met uitkeringsinstanties en re-integratiebedrijven Veel werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden krijgen soms een oproep van de Sociale Dienst of re-integratiebedrijf om te praten over mogelijkheden, betaald werk te vinden. Soms zit men dan met de handen in het haar. Ook … Lees meer

De positie van een ambtenaar in een bureaucratie

Probleem van de huidige bureaucratieën: met zo weinig mogelijk geld en personeel zo efficiënt en snel mogelijk werken. Dit leidt bij medewerkers tot grote klachten over werkdruk, etc., en ziekteverzuim, maar het kan ook afwentelingsmechanismen versterken. Een ambtenaar die onder tijdsruk staat zal eerder geneigd zijn een beller of aan de balie iemand af te … Lees meer

De problemen die bureaucratieën veroorzaken

We hebben bij de inleiding over bureaucratiën gezien dat ze in principe een nuttige functie hebben: het is daardoor mogelijk complexe samenlevingen te besturen. Toch bevat de negatieve klank die het begrip ‘bureaucratie’ in de volksmond heeft een kern van waarheid. Met de opkomst van bureaucratieën ontstaan er allerlei problemen en dillema’s waarover vele organisatiesociologen, sociaal-psychologen … Lees meer

De basiskenmerken van bureaucratiën

Alweer enige tijd geleden heb ik artiekelen geschreven over bureaucratiën. Die artikelen ga ik ook hier opnemen. Als inleiding: wat zijn de basiskenmerken van bureaucratiën? De meeste mensen denken bij het woord ‘bureaucratie’ aan overheidsinstellingen, zoals het leger, de ministeries, provinciale en gemeentelijke instellingen zoals de burgerlijke stand, de sociale dienst, etc. ‘Bureaucratie’ heeft echter … Lees meer

De Partcipatieraad, het officële adviesorgaan van de gemeente Amsterdam op het gebied van bijstand en WSW, is ingestort en opgeheven.

De afgelopen dagen hebben wij bij de Bijstandsbond gediscussieerd over het volgende. Het blijkt, dat de Participatieraad in Amsterdam, een samenvoeging van de cliëntenraad bij de sociale dienst en de raad van de sociale werkvoorziening, niet functioneert. De adviezen worden of niet gegeven of zijn beneden de maat en alle energie gaat zitten in een … Lees meer

De buurtcirkels in Nederland

Vandaag weer naar de buurtcirkel geweest, waaraan ik nu sinds 2 jaar deelneem. De buurtcirkel is er voor alle buurtbewoners. Je kan er gezellig kletsen en gezamenlijk activiteiten ondernemen. De buurtcirkel is een initiatief van diverse buurtorganisaties om mensen die contact zoeken met buurtbewoners een activiteiten platform te bieden. Er zijn buurtcirkels in alle buurten … Lees meer

De website van Aaldert de Jong

Ik heb contact met verschillende uitkeringsgerechtigden en andere mensen met een minimuminkomen die net als ik het initiatief hebben genomen op internet of via boeken en brochures hun mening naar voren te brengen. Gisteren heb ik Emil Bakkum uit Utrecht genoemd. Vandaag Aaldert de Jong uit Emmen. Hij geeft zijn mening over alle mogelijke maatschappelijke … Lees meer

Enkele gedachten over internetarchivering en een spreekuurvraag over verplicht aan het werk gaan als je mantelzorg doet

Vandaag een rustige dag. Zit te kijken naar de weblog die ik in 2015 had opgezet genaamd knelpunten in de organisatie van de productie.Die weblog kun je hier lezen. Misschien moet ik die ook toch weer gaan bijhouden. Maar ik heb verschillende weblogs en websites en ook nog sociale media zoals twitter en facebook, maar … Lees meer