Sensationele uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de beslagvrije voet bij schulden van AOW-ers

Vandaag stond voor mij in het teken van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een zaak die aanhangig gemaakt was door advocaat Mark van Hoof van de Bijstandsbond. De Centrale Raad had van te voren aangekondigd, dat er een persconferentie zou worden gehouden, de uitspraak liet lang op zich wachten en bij de persconferentie waren meerdere rechters betrokken. In veel andere uitspraken werken ze niet zo. Wij veronderstelden dus al dat de Raad een belangrijke uitspraak zou doen, en dat was inderdaad het geval. Er was pers aanwezig, maar die gingen er geen bericht over maken, vonden de uitspraak te technisch, terwijl de uitspraak toch grote gevolgen heeft voor veel AOW-ers. ……….

Stel, je ontvangt AOW én je hebt een schuld bij de Sociale Verzekeringsbank (Svb). Om deze schuld af te lossen houdt de Svb maandelijks een bedrag in op je AOW. Maar sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet je maandelijks meer aflossen dan voorheen en blijft er minder geld over voor de kosten van levensonderhoud. Dit is in een notendop de situatie in de zaak waarover de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag een uitspraak heeft gedaan.

De CRvB oordeelt dat de berekening voor het aflossen van de schuld bij de Svb voorlopig anders uitgevoerd moet worden. Voor AOW-gerechtigden betekent deze uitspraak dat het af te lossen maandelijkse bedrag lager wordt. De CRvB heeft de betrokkenen dus in het gelijk gesteld.

Er zijn veel mensen die door een veelheid van redenen in de schulden kunnen raken. Nederland telde op 1 oktober 2020 ruim 614 duizend huishoudens met geregistreerde problematische schulden. Dat is 7,6 procent van alle particuliere huishoudens. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand in de schulden raakt. In feite zijn de uitkeringen en het minimumloon te laag. Mensen kunnen daardoor geen reserves opbouwen om onvoorziene omstandigheden (een echtscheiding, ongelukken, ziekte) het hoofd te bieden. Ook speelt de flexibiliteit op de arbeidsmarkt een rol. Mensen met een flexibel contract kunnen al helemaal geen reserves opbouwen. Onder de instromers nam het aandeel huishoudens met een zelfstandige of iemand met een flexibel contract toe. De Wet Shculdsanering Natuurlijke Personen (WSNP) speelt nauwelijks een rol. In 2021 werden bijna 2,3 duizend mensen toegelaten tot de Wsnp. Een kleine minderheid.

beslagvrije voet

Bij de problematische schulden speelt ook de belsagvrije voet een rol. De laatste wet op dit gebied is de wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Als u rekeningen niet op tijd betaalt, kan een gerechtsdeurwaarder, of bijvoorbeeld de Belastingdienst, beslag op uw inkomsten leggen.
Uw werkgever of uitkeringsorganisatie maakt dan een deel van uw inkomen aan de deurwaarder over. Dat geld wordt gebruikt om uw schuld te betalen.
Wat is de beslagvrije voet?. Bij een beslag op uw inkomsten blijft u zelf een deel van uw inkomen houden, om uw vaste lasten en boodschappen van te betalen. Dit heet de beslagvrije voet. Op dit deel van uw inkomen is het beslag niet geldig. Bereken zelf uw beslagvrije voet op uwbeslagvrijevoet.nl

Uitspraak Centrale Raad

Advocaat Mark van Hoof van de Bijstandsbond heeft een zaak aanhangig gemaakt bij de Centrale Raad van een AOW-er over de hoogte van de beslagvrije voet. Hij toonde bij een cliënt aan, dat de ministeriele regeling op basis van de nieuwe wet vereeenvoudiging beslagvrije voet voor AOW-ers ongunstig uitwerkt. Als de beslagvrije voet wordt berekend volgens de wettelike normen houdt de cliënt volgens de NIBUD normen nog maar 8 euro in de maand over om van te leven. Hij wilde dat er meer geld zou worden vrijgelaten. In feite biedt de ministeriele regeling op basis van de wet geen ruimte om van de normen af te wijken, en is het maatwerk waar iedereen de mond van vol heeft, volkomen zoek. De rechter heeft nu bepaald dat de advocaat gelijk heeft. Voor AOW-ers pakt de regeling ongunstig uit. De Centrale raad heeft de ministeriële regeling voor de berekening van de beslagvrije voet buiten werking gesteld en baseert zich op een oudere regeling, die ruimer is. De uitspraak van de Centrale Raad kan in sommige gevallen dat vele mensen in de AOW met schulden honderden euro’s in de maand meer overhouden om van te leven. De regeling was ook daarom absurd omdat mensen die in de schuldsanering zitten meer geld overhouden om van te leven dan mensen die daar niet in zitten.

Piet van der Lende

Voor meer informatie:
Mark van Hoof
06-47816228

Persbericht Centrale Raad van Beroep

Plaats een reactie