Gevangenissen in Nederland

Op 7 novemberr schreef ik een artikel op de weblog over mijn bezoek aan de kolonien van Weldadigheid, in de 19e eeuw verblijfplaatsen in Drente waar boeven, ‘ paupers’ dronkaards en zwervers in opgesloten werden. Op het terrein staan nu nog in gebruik zijnde gevangenissen en er is een museum Ik noemde de kolonien een … Lees meer

Klimaat en armoede

Iedereen heeft het erover. Het moet niet zo zijn, dat de lasten voor de maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan ongelijk verdeeld worden, en de armen naar verhouding meer moeten betalen dan de rijken. De maatregelen mogen niet leiden tot een grotere verarming van een deel van de bevolking. Maar in de praktijk blijkt, dat … Lees meer

Ramses Shaffy

Vandaag ben ik de stad in geweest en kwam langs de Nieuwe Kerkstraat. Op weg ernaar toe zag ik een muurschildering met het hoofd van Ramses Shaffy en de tekst leef!. Daar heb ik een foto van gemaakt. De muurschildering is aangebracht op het Sarphatihuis, waar Ramses verbleef toen hij door overmatig alcoholgebruik het syndroom … Lees meer