De buurtcirkels in Nederland

Vandaag weer naar de buurtcirkel geweest, waaraan ik nu sinds 2 jaar deelneem. De buurtcirkel is er voor alle buurtbewoners. Je kan er gezellig kletsen en gezamenlijk activiteiten ondernemen. De buurtcirkel is een initiatief van diverse buurtorganisaties om mensen die contact zoeken met buurtbewoners een activiteiten platform te bieden. Er zijn buurtcirkels in alle buurten in Amsterdam maar ook in andere steden, zoals Rotterdam en Apeldoorn. Deelname is gratis. De buurtcirkels worden begeleid door een buurtcirkelcoach, die in dienst is van een welzijnsorganisatie, in Amsterdam van HVO-Querido, Leger des Heils of Cordaan. De buurtcirkel coaches worden enige uren per week vrijgemaakt bij de welzijnsorganisatie om de begeleiding te doen. Zij hebben ook cursussen buurtcirkel coach worden gevolgd.

buurtcirkel Amsterdam West

Ik neem deel aan de buurtcirkel in Amsterdam West. De buurtcirkel Amsterdam West is eenmaal in de 14 dagen op maandag vanaf 10.30 – 12.30 uur. Wat de buurtcirkels doen is heel verschillend. Je kunt met buurtbewoners goedkoop samen lunchen, of gezamenlijk een bezoek brengen aan evenementen en musea in de stad die toegankelijk zijn voor mensen met een smalle beurs of gewoon kletsen, of spelletjes doen. Maar je kunt elkaar ook helpen met allerlei dingen. De buurtcirkel in West organiseert eenmaal per maand een uitje naar een museum in Amsterdam. Zo zijn de buurtcirkeldeelnemers gezamenlijk in het paleis op de Dam geweest, in het Rijksmuseum en in andere musea. Amsterdam kent een groot aantal musea, dus voorlopig is de buurtcirkel wel even bezig zo. Maar je kunt bij de buurtcirkel ook informatie uitwisselen. Zo heb ik een inleiding gehouden over wat de Bijstandsbond doet voor mensen met een minimuminkomen zoals het spreekuur. Aan de orde kwam wat is waar het goedkoopst?. Tips en trucs voor minima. Ook bij de buurtcirkel kan dus die informatie uitgewisseld worden.

landelijke organisatie

De buurtcirkels zijn een landelijk initiatief. Er is een website met meer informatie.  Landelijke website buurtcirkels Op de website vind je een kaart met daarop aangegeven de plaatsen waar buurtcirkels zijn en de contactadressen. In verschillende plaatsen zijn verschillende welzijnsorganisaties met de buurtcirkel bezig, met name de organisaties die in de desbetreffende gemeente een contract met die gemeente hebben. In de praktijk draaien niet alle buurtcirkels even goed. Soms heeft de buurtcirkel coach moeite genoeg deelnemers te vinden, ondanks de contacten en doorverwijzingen in de eigen organisatie. Dat schijnt o.a. te komen door het grote aanbod aan buurtactiviteiten in sommige gemeenten, zodat verschillende initiatieven in dezelfde vijver vissen en moeite hebben voldoende deelnemers te vinden. Mijn ervaring is dat pamfletten verspreiden over de buurtcirkel, of op andere wijze reclame maken, bijvoorbeeld een artikeltje in een buurtkrant weinig effect heeft. Onbekendheid met wat de buurtcirkel doet kan een oorzaak zijn. De mensen in de buurtcirkel moeten ook een beetje bij elkaar passen en het moet klikken, bijvoorbeeld bij de gesprekken die je voert of de activiteiten die je onderneemt. Dus je stapt niet zomaar af op een groep waarvan je niet weet wat het is.

Plaats een reactie