Weerstand tegen ziekten van boerderij dieren

Op 2 februari 2024 promoveerde mijn nicht Ingrid van Dixhoorn aan de universiteit van Wageningen op een proefschrift over de gevolgen voor de gevoeligheid van ziekten bij dieren op de boerderij zoals varkens en koeien wanneer meer aan hun gedragsbehoeften tegemoet wordt gekomen en ze de ruimte hebben om goed te leven. Reinheid, rust en regelmaat moet je ze geven. Althans, zo heb ik het begrepen. Zo’n promotie is altijd een hele ceremonie met paranimfen, een pedel, professoren in historische kledij en de plechtigheid, uitreiking van een bul. Voor het overigen snap ik van het onderzoek niets. Ook het lekenpraatje dat voorafgaand aan de proefschriftverdediging werd gehouden snapte ik maar half. Wel dit citaat:

‘ Ondanks hygiënemaatregelen en biosecurity-protocollen is het percentage boerderij dieren met ziekteproblemen nog steeds hoog. Neem bijvoorbeeld melkkoeien, 60% van de koeien heeft ten minste 1 gezondheidsprobleem in de periode nadat ze een kalfje hebben gekregen en 25% heeft een combinatie van meerdere aandoeningen tegelijk. Dat moet toch beter kunnen! We moeten het gebruik van antibiotica nog verder verminderen. Dat vraagt om nog betere preventie. Hoe gaan we dat doen? Ook klinkt vanuit de samenleving een steeds kritischer geluid: Vragen we niet te veel van onze dieren? Ik hoop met mijn onderzoek bij te kunnen dragen aan het verminderen van de frequentie en impact van dierziekten.’

En er zijn bij het proefschrift wel een aantal leuke stellingen die ook ik kan begrijpen. De stellingen zijn o.a. als volgt:

  1. Disease resiellience improves when animals behavioral needs are met.

Weerstand tegen ziekte verbetert wanneer tegmoet wordt gekomen aan de gedrags behoeften

  1. Dynamic indicators of resielince predict disease duration and intensity upon disruption

(Dymamische indicatoren van weerstand voorspellen de duur van de ziekte en de intensiteit van de verstoring)

Deze eerste twee stellingen zijn in die zin wel met het gezonde verstand te begrijpen want het is nogal logisch dat als het welzijn van de dieren vooruitgaat, ze minder snel ziek worden. Zo gaat het vaak in de wetenschap: wat in het gezond verstand allang bekend is, moet wetenschappelijk bewezen worden. En vooral beantwoording van de vraag: maar waarom is het zo? Het onderzoek van Ingrid is ook belangrijk, omdat er naar wegen wordt gezocht om via preventie minder antibiotica te hoeven gebruiken. Andere stellingen zijn:

Verder de stelling: struggling with procedures and formats is an indicator of a creative mind. slecht kunnen omgaan met procedures en formats is een indicator voor een creatieve geest. Meestal wordt het niet kunnen omgaan met bureacratiën door het individu gezien als een gebrek, een negatieve eigenschap, waaraan gesleuteld moet worden door voorlichting, scholing en disciplinering. Deze stelling maakt er een positve eigenschap van: het is een uiting van een creatieve geest. Het schijnt dat het niet eenvoudig is stellingen bij een proefschrift te maken, want er is o.a. aan de universiteit van Wageningen een commissie, die de stellingen beoordeelt. Stellingen mogen niet te lang zijn en verder mogen er geen politiek getinteuitingen zijn of religieuze. Belachelijke censuur. Al met al vond ik het een geslaagde happening. Ingrid verdedigde haar proefschrift met verve tegen de kritische opmerkingen van de professoren en ik heb weer eens een grote groep familieleden ontmoet bij het diner na afloop.

    Plaats een reactie