Kabinet wil schuldhulpverlening voortaan beperken tot 1,5 jaar

Dagboek donderdag 9 februari 2023. Mensen mogen niet langer dan anderhalf jaar in de gemeentelijke schuldhulpverlening zitten. Nu is dat drie jaar. In de praktijk komen daarbij schrijnenende situaties voor, waarbij mensen op 50 euro leefgeld in de week worden gezet en afhankelijk bent van de voedselbank voor je dagelijks voedsel. Op NOS.nl zegt minister Schouten het volgende. Daarbij heeft ze er blijk van dat ze de schreijnenede situaties ook wel ziet.

Als iemand bij de gemeente in de schuldhulpverlening zit, moet diegene zien rond te komen van het absolute minimum. “Dat trekt een zware wissel op mensen, waardoor velen het traject niet volhouden en de financiële problemen juist groter worden”, zegt minister Schouten voor Armoedebeleid. “Ik wil dat mensen zo snel mogelijk door kunnen met hun leven.”

‘moet degene zien rond te komen van het absolute minimum’. Nee, mevrouw Schouten, mensen in de schuldhulpverlening worden op vrijwel niets gezet, met allle gevolgen van dien, en niet op het ‘absolute minimum’, wat de suggestie wekt dat het om een bestaansminimum gaat. Groot probleem bij de schuldhulpverlening is natuurlijk, dat inning van de schulden grotendeels via particuliere (incasso) bureau’s en deurwaarders loopt, die de vordering van een schuldeiser verhogen om inkomsten voor zichzelf te genereren, waardoor de schulden zoms wel worden verdubbld of verdirevoudigd. Ik spraak een buitenlander die zich zeer verbaasde over het Nederlandse systeem in dezen. ‘In plaats van dat ze zeggen: o, deze persoon heeft schulden, die moeten we helpen verdubbelen ze eerst de schuld alvornes het hulpverleningscorcuit in werking treedt. Zeer merkwaardig’.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zegt dat er in 2020 ruim 600.000 mensen problematische schulden hadden. Door de huidige energiecrisis en de stijgende prijzen zullen er nog meer in moeilijkheden komen, denkt Schouten. Ze wil kijken of mensen met hoge schulden actief benaderd moeten gaan worden voor hulp.

Plaats een reactie