Moussem: een multicultureel festival

In de week van 18 tot en met 24 juni wordt in Amsterdam opnieuw de Moussem gevierd. Dit is een multikultureel festival met muziek, dans, poezie, tentoonstellingen en films. Oorspronkelijk was de Moussem een Marokkaans oogstfeest. Tegenwoordig in Europa, dient het festival ook om een goede verstandhouding tussen de nationaliteiten te bevorderen door de kennis van elkaars cultuur te verbeteren ­­­Moussem betekent letterlijk ‘seizoen’. Het is traditioneel een feest van boeren in Marokko. In de lente en de zomer, als na hard werken de oogst is binnenge­haald vieren zij feest. Het feest dient om de onderlinge verbondenheid en tolerantie te versterken, en iedereen uit het dorp doet mee. Soms is het tevens een religieus feest. In Oost Marokko wordt de Moussem gevierd op een begraafplaats. Aan de heiligen die daar begraven liggen, wordt om beterschap voor de zieken gevraagd. Het Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN) en bevriende organisaties uit Duitsland, Belgie en Frankrijk hebben begin jaren tachtig het initiatief genomen om de Mous­sem ook in Europa te vieren.­ Sindsdien is de Moussem in Europa uitge­groeid tot een groot multi‑cultureel festval, waar vele mensen uit verschillende kulturen elkaar ontmoeten. Bij dit festival ligt de nadruk nu eens niet op problemen, maar juist op de positieve kanten van de multi culturele samenle­ving. Door samen feest te vieren leren mensen elkaar beter kennen en zien ze ook de goede kanten van de andere cul­tuur. Zo kan er tolerantie ontstaan tussen autochtone Nederlanders en migranten, maar ook tussen migrantengroepen onderling. Moussem in Nederland staat voor een week vol aktiviteiten in verschillende steden. De week wordt afgesloten met een groot festival zaterdag 24 juni in de Jaap Edenhal in Amsterdam. In de week daaraan voorafgaand zullen er symposia plaatsvinden over verschillende aspecten van de multiculturele samenleving. Onderwerp zijn ondermeer de positie van de vrouw in migrantengemeenschappen, de rol van de Islam en de invloed van de media. Daarnaast treden er muziekgroepen en dichters op en zijn er tentoonstellingen en films. Op zaterdag wordt een grote markt gehouden met eten, kunst en boeken van alle culturen uit de Europese samenleving. Het volledige programma van het festival en het slotfeest staat in de speciale Moussem krant. Je kunt de krant bestellen door te bellen naar ‘Moussem 95’, 020‑664.04.45 Piet van der Lende.]]>

Plaats een reactie