Burgemeester Patijn op bezoek bij de Bijstandsbond

Programma ontvangst Patijn op woensdag 4 december om 09.00 uur.

1. Welkomstwoord met inleiding door Piet.

Inhoud: Algemeen aspecten van de verarming in Amsterdam.

boodschap: het gaat al jaren bergafwaarts met de inkomens- sociale positie. Zie verhaal Els armoedeconferentie. Te gek voor woorden, dat het onderzoek, dat op de armoedeconferentie is toegezegd, nog niet plaatsvindt. Dergelijke onderzoekingen zouden in feite de basis van het beleid moeten zijn. Er wordt te weinig aan een minimabeleid gedaan.

Voorbeelden van noodsituaties/schulden/huisuitzettingen/geen kwijtschelding/ moeilijkheden bij schuldsanering-weigeren eenrgiebedrijf en woningbouwverenigingen mee te werken. macht­spositie schuldeisers/gelazer sociale dienst, bureaucratie/

Op het spreekuur van de Bijstandsbond wordt het steeds druk­ker; er komen steeds meer mensen in noodsituaties, die soms niet meer bij ons weg willen gaan voor er een oplossing is bereikt. De vrijwilligers bij de Bijstandsbond komen zo steeds meer onder druk te staan. Als dat zo doorgaat, komt er een tijd, dat we dit werk niet meer kunnen doen.

Wat kan de gemeente doen?

– bij het rijk sterker aandringen op maatregelen, ook in de openbaarheid, om verbeteringen tot stand te brengen. Meer reageren, bijvoorbeeld met de wet boeten en maatregelen. Protest laten horen.

-een goed minimabeleid moet nu echt van de grond komen op basis van een gedegen onderzoek. Zie verslag armoedeconferen­tie en beleidsnota is verschillend.

-meer mogelijkheden om een HBO-opleiding te volgen

automatische kwijtschelding gemeentelijke heffingen

-verbetering bijverdiensteregeling

-verruiming bijzondere bijstand naast de Amsterdam plus voor­ziening.

-meer mogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden om met vrij­stelling van sollicitatieplicht en een premie vrijwilligers­werk te doen (zie voorwaarden reactie beleidsnota)

-GSD aansturen dat ze hun werk goed doen.

a. aansturing vanuit gemeentelijk beleid slecht. van de Aa doet z’n werk niet goed?

b. structurele oplossingen (zie boven protest regering)

2. Aan het woord komen de volgende personen:

-Mien van der Meiden/kwijtschelding/sociaal isolement/pensioen 800,- en Oort systeem. Sociaal isolement: wil ook wel eens naar de musical Miss Saigon. Kan niet. Als je het wel doet, spaar je het uit je mond.

-Khalifa leeft met een gezin op een twee kamerwo­ning/woningnood.

-Pamela (van de cursus) praat over schulden

B. (van de cursus) praat over de sociale recherche.

De wethouder zegt steeds, dat meer werk de oplossing is, en dat er langs die weg voor velen een perspectief komt. Maar dat is niet zo.

-Lucie in de banenpool

-Henk zoekt hevig naar betaald werk, maar vindt het niet.

-iemand van de cursus/ wil banenpooler worden, gaat niet door

-bewust baanloze, die vrijwilligerswerk doet en gekort wordt.

Verder zijn aanwezig: Sila, Hilde, Jeanet.

3. Patijn krijgt een Sinterklaas pakket aangeboden.

Het pakket heeft de volgende inhoud:

-een gestolen brood met eisen

– kaarsen omdat mensen soms plotseling zonder gas en licht komen te zitten

-lege blikjes waar de bijzondere bijstand uit komt.

-brieven van cliënten met schrijnende situaties.

(Amsterdam Noord brief)

-smartlappenboekje

-boek van Ton Geurtsen of Raf Jansen.

Piet maakt een gedicht bij het Sinterklaaspakket. De couplet­ten worden voorgelezen door Anke, Khalifa, Mien.

Toen de Sint burgemeester Patijn zag komen

gebeurde wat hij nooit hadden kunnen dromen

metrolijnen, stadsprovincie, huizen in het IJ

Maar velen waren met die plannen niet zo blij.

Want wat moet je met zo’n groot project

Als het dak van je eigen huis lekt

en de overheid wil niet investeren

om het dak van je huis te repareren?

De stadsvernieuwing is ter ziele gegaan

behoud van de bestaande stad is van de baan.

De armoede neemt alsmaar toe in de stad

Velen vinden het toch niet je dat

Wordt het niet tijd dat meer geld wordt ingezet

waarbij op voorkoming van armoede wordt gelet?

van der Aa zegt werk werk werk moet er komen

maar de Sint voelt zich in het ootje genomen

Want de wethouder heeft een mooi betoog

maar de werkloosheid blijft even hoog

men blijft in grote projecten investe­ren

terwijl velen het noodzakelijke ontberen

Wie zouden van de investeringen profiteren

Volgens Sint en Piet zijn het de hoge heren

Zij zouden zich liever een beleid wensen

dat in het belang is van alle mensen

maar er is geen beleid voor de minima

de meeste plannen verdwijnen in de la

de burgemeester moet toch weten

velen hebben niet genoeg om te eten

het inkomen van de minima moet omhoog

dat hoeft toch geen betoog

]]>

Plaats een reactie