Instanties zetten moeder buitenspel

(AMK) te betrekken bij het conflict. De leerplichtambtenaar hield zich echter niet aan haar woord. De moeder kreeg kort na haar contact met de leerplichtambtenaar en zonder waarschuwing vooraf een oproep van het AMK. Zij moest daar komen praten met een maatschappelijk werker en de leerplichtambtenaar. De moeder heeft de afspraak afgemeld omdat haar tweede kind ziek was. De leerplichtambtenaar en de maatschappelijk werker zijn ondanks de afgezegde afspraak toch aan de deur geweest. De moeder deed nietsvermoedend open en kreeg ter plekke van de leerplichtambtenaar te horen dat haar kind gemeld zou worden bij het AMK. Ook zou het geplaatst worden op een bepaalde, met name genoemde school in een andere buurt. Kort hierna kreeg de moeder opnieuw een oproep van het AMK. Daarop schreef de moeder naar de leerplichtambtenaar dat er allerlei beslissingen genomen werden over haar kind, waar zijzelf geen invloed op had en dat het niet op deze manier verder kon gaan. De moeder belde de afspraak bij het AMK af en vroeg of zij later een nieuwe afspraak kon maken. De telefoniste zei dat dat goed was. Ondertussen had de leerplichtambtenaar telefonisch contact gehad met het AMK en de brief die zij had ontvangen van de moeder naar het AMK doorgestuurd. Het AMK meldde de zaak vervolgens aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. De moeder heeft in de hele gang van zaken in feite weinig inspraak gehad, ondanks het feit dat het ging om haar eigen kind. Het kind is inmiddels helemaal overstuur van al deze gebeurtenissen. Wij krijgen de laatste tijd meer van dit soort verhalen te horen op het spreekuur, vooral van bijstandsmoeders. Ook in de pers komt meer aandacht voor dit probleem. Wij hebben de indruk dat meer ouders niet tevreden zijn over de communicatie met de verschillende instanties die bij conflicten tussen ouders en school worden ingeschakeld zoals inspectie, leerplichtambtenaren, Raad voor de Kinderbescherming enzovoort. Wellicht kunnen we deze ervaringen bundelen om er gezamenlijk iets aan te doen. Piet van der Lende]]>

Plaats een reactie