In de media in 2010

VVD Amsterdam: laat uitkeringsgerechtigden sneeuwruimen. Avondspits, Wakker Nederland, radio 1, – 21-12-2010. Met Piet van der Lende en Maurice Piek, VVD. Verslaggever Wieger Hemmer.

Zonder bonden geen hete herfst – Trouw, 23-10-2010. Paula van Rooij

Europa buigt zich over ‘dwangarbeid’ bijstand – Leeuwarder Courant, 17-07-2010. GPD-bericht. Is dus in verschillende regionale dagbladen verschenen.

‘Dwangarbeider’ naar Europees Hof – Volkskrant, 17-07-2010. Anoniem. ANP bericht.

Nederlandse ‘dwangarbeider’ naar Europees Hof – Volkskrant, 16-07-2010. Bericht van Novum.

Amsterdamse ‘dwangarbeider’ naar Europees Hof. Binnenlands Bestuur, 16-07-2010. Anoniem. Een bijstandsgerechtigde stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. AT5 nieuws, 16-10-2010. Mensen met een bijstandsuitkering worden niet door de gemeente gedwongen te werken voor minder dan het minimumloon. AT5 nieuws, 08-07-2010 De SP en de Bijstandsbond Amsterdam hebben maandag actiegevoerd bij het kantoor van de Dienst Werk en Inkomen aan de Weesperstraat. AT5 nieuws, 05-07-2010. Discussie over de onaangekondigde huisbezoeken van controleurs.  Radio 1 Villa VPRO om 15.00 uur. 18-01-2010. Opendoen! Controle! – Leeuwarder Courant, 15-01-2010. GPD bericht, dus in verschillende regionale dagbladen verschenen.    ]]>

Plaats een reactie