Opmerkingen over de Geschiedenis van de Russische revolutie van Leon Trotsky

Dagboek zaterdag 17 december 2022.

Leon Trotsky

Een medewerker van de Bijstandsbond is de Geschiedenis van de Russische revolutie van Leon Trotski aan het lezen. Hij zegt dat het een ouderwets boek is, met verouderde woorden die we niet meer gebruiken. Hij moet het woordenboek erbij hebben om het te kunnen lezen. Het gaat voortdurend over de ‘achterlijkheid’ van de Russische bevolking. Door middel van gedwongen industrialisatie moest de Sovjet Unie opgestoten worden in de vaart der volkeren. Tegenwoordig zouden wij dat niet meer zo zeggen. In Nederland werd vroeger de term ‘achterlijkheid’gebruikt om volkeren aan te duiden, die nog niet in het industriële tijdperk leefden. Die volkeren waren ‘achterlijk’ en moest onze beschaving bijgebracht worden. Deze paternalistische visie is inmiddels grotendeels verlaten. Er heeft een herwaardering plaatsgevonden van andere volkeren en culturen, die vaak wel degelijk op een hoge trap van beschaving stonden, alleen anders dan de Westerse cultuur, waarvan de ‘beschaving’ door naar emancicaptie strevende volkeren in twijfel werd getrokken. Europa is rijk geworden door de slavenhandel en het met geweld onderwerpen van volkeren in andere werelddelen door middel van kolonisatie Zo beschaafd waren de Europeanen dus niet.

Plaats een reactie