vv

Familie Fabriek

Anne Piers Fabriek was windmolenbouwer in Oldetrijne. Hij werd in 1762 in Langezwagen geboren en overleed in 1819 in Oldetrijne. In 1811 nam hij de naam Fabryk aan. Ook zijn vader en grootvader waren molenmakers, maar dan in Wijngaarden bij Langezwagen en in Gorredijk. Ook de zoon van Anne Piers, die Pier Annes heette, was molenmaker in Oldetrijne. (1793-1847). Uiteraard heette de zoon daarvan weer Anne Piers, die behalve molenmaker ook ‘opzichter van publieke werken’ was. Hij leefde van 1821 tot 1900 in Oldetrijne en verrichte oa werkzaamheden voor de Grote Veenpolder van Weststellingwerf. Diens zoon Pier Annes, geboren in 1853, zal wel gekonfronteerd zijn met het feit, dat door de moderne technologische ontwikkelingen windmolenbouwer een verouderd beroep werd en dat er geen toekomst meer in zat; hij werd boer in Oldetrijne. Zo kwam er een einde aan vijf generaties windmolenbouwers, waarvan drie in Oldetrijne. Verder was er in Oudetrijne een scheepswerf van een scheepstimmerman Er woonden volgens de schoolmeester in 1858 behalve de bovengenoemde molenmaker en scheepstimmerman in Oldetrijne vijf timmerlieden, een kuiper, een winkelier, een schoenmaker en er waren zes tapperijen.. Ook worden twee linnenweverijen genoemd.

Website met genealogie van de familie Fabriek

Door Anne Piers Fabriek ontworpen molen in Noordwolde

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende