De Hoeve

Het dorp De Hoeve telt momenteel ongeveer 400 inwoners. Het is een jong dorp, dat voor het eerst bij haar naam werd genoemd in 1938. Na 1646 liggen er twee boerderijen aan de Noordwolderweg, de Oosterhoeve en de Westerhoeve. Bij deze boerderijen werden arbeiderswoningen gebouwd en de twee buurtschappen die zo ontstonden werden in 1938 samengevoegd tot het dorp De Hoeve. Een uitgebreide beschrijving van het dorp vindt u op Wikipedia.

vv