vv


Dinxterveen

vvAan het Meppelerdiep had de bisschop een hof, oftewel landgoed, genaamd "Dingstede", in een gebied dat "Dingspil" heette, een rechtsgebied of gerechtsplaats. (ding = gerecht en spil = gebied)
Dat hof was een oude bezitting van het Utrechtse kapittel van St. Pieter; bij het hof behoorde een lange strook veen en door de afgraving ervan ontstond aan de Veneweg de buurtschap "Dingstederveen". Later werd dat "Dingsterveen" en weer later "Dinxterveen". Dinxterveen behoorde tot het schoutambt Wanneperveen, maar kerkelijk viel het onder Kolderveen. Zowel Kolderveen als Dinxterveen behoorde tot de kerkprovincie Drente. Dat is tegenwoordig nog zo. Dinxterveen ligt ten oosten van Wanneperveen en is gelijktijdig en op dezelfde wijze, vanuit de Aa (= het Meppelerdiep), ontstaan als Wanneperveen.

Het oostelijk deel van Wanneperveen, dus ten westen van Dinxterveen, heette omstreeks 1600 Siboldeswolde of Siebelswold. De naam kwam het eerst voor in 1489 (betaling van "boterpacht") en het laatst in 1645 ("Dijkregten"). Deze nederzetting is later opgegaan in Wanneperveen. Omstreeks 1800 werd Wanneperveen nog verdeeld in de kluften (= buurtschappen) Oosterkluft (= Dinxterveen), Middelkluft en Westerkluft.
Ondanks de vervening was er in de 18e eeuw in Wanneperveen veel armoede. Dinxterveen daarentegen vormde waarschijnlijk een gunstige uitzondering. De vervening was hier geringer, zoals reeds vermeld, waardoor de oorspronkelijke agrarische struktuur beter bewaard was gebleven. Zie voor de geschiedenis van Dinxterveen verder ook Wanneperveen.

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende