Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot hedenDwarsgracht

Dwarsgracht ligt ongeveer 3 kilometer ten westen van Giethoorn. In 2012 telde Dwarsgracht circa 150 inwoners. De naam van de plaats is ontleend aan het feit dat de gracht waaraan het plaatsje zijn naam dankt, dwars op zowel de Jan Hozengracht, Cornelisgracht, Bouwersgracht en de Thijssengracht lag. Net als in Giethoorn is er sprake van lintbebouwing langs een kanaal, in dit geval de Dwarsgracht. De plaats is voor 1800 gesticht ten tijde van de turfwinning in het gebied.

Wanneer het dorp Dwarsgracht is ontstaan is niet precies bekend. Dwarsgracht duikt voor het eerst in de historische archieven op in het jaar 1758.

Terug naar dorpen-index

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende