vv


Eesveen

Het dorp Eesveen is ontstaan uit een oude vervening waartoe het initiatief waarschijnlijk werd genomen vanuit de oude heerlijkheid de Eese. Volgens Van der Tuin wordt de plaats in 1427 vermeld als Eesvene, in 1489 als Ysvene en in 1610 als Isvhene. (1)
De tegenwoordige Eesveenseweg, die door het dorp loopt, werd vroeger Eesveensedijk genoemd en werd aangelegd in de 14e eeuw. De Eesveenseweg loopt van Steenwijk naar Eesveen. Men noemde de Eesveensedijk vroeger ook wel kadijk, een lage dijk, waar het water van de Steenwijker Aa overheen liep bij hoog water. Langs de Eesveenseweg loopt de Eesveense Wetering, een afwateringskanaal dat ook wel gebruikt werd voor de turfvaart. De scheepvaart door dit kanaal is echter nooit echt tot ontwikkeling gekomen. Tegenwoordig komt de Eesveense Wetering tussen Eesveen en Nijensleek uit in de Gier of Bakensloot, die precies op de grens tussen Drente en Overijssel ligt. De Bakensloot komt dan vervolgens weer uit in de Steenwijker Aa. (2) Vroeger noemde men bij Eesveen de Steenwijker Aa ook wel Eesveense Aa of IJsveense Aa en ook wel de Wapserveense of Olde Aa.
Noordwestelijk van Eesveen lag eertijds het Ezingermeer of Eesermeer. Een in het hoogveen gelegen meer dat in de 19e eeuw geleidelijk is drooggevallen door verbeterde afwatering en daarna ontgonnen. (3)

Van der Aa zegt dat Eesveen omstreeks 1850 47 huizen en 260 inwoners telde. (4)

(1) Van der Tuin 1998 blz 34
(2) Zie bij literatuur item kaarten kaart 3
(3) Van der Tuin 1998 blz 35
(4) Van der Aa deel 4 blz 72)

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende