vv


Nederland

Nederland is een enkele kilometers ten noorden van Blokzijl gelegen dorpje met nu ongeveer 25 inwoners, aan de weg van Baarlo naar Scheerwolde. De buurtschap is in de 16e eeuw is ontstaan. De naam duidt op laaggelegen land, vergeleken met het hoogveen dat eertijds in de buurt van de nederzetting lag. Maar Nederland zelf is gesticht op een zandige hoogte in het landschap, wellicht een oude overwal van De Beek. De Beek of Beke diende voor de afwatering van de hoge gronden ten westen van Steenwijk toen het hoogveen daar nog aanwezig was. Ten zuiden van Nederland kwam de Beek uit in de Steenwijker Aa en zij vormde de grens tussen de kerspelen Vollenhove en Blankenham. (1). Zie voor de grenzen van de kerspelen de kaart bij het item over het Drostambt Vollenhove in de middeleeuwen.

Langs de Heer van Diezenvaart ligt een bijzonder fiets- en wandelpad. Aan het begin van dit pad staat een vogelkijkhut. Vanuit de vogelobservatiehut kijkt u uit over de uitgestrekte rietvelden van De Weerribben.


In de 19e eeuw was deze nederzetting veel groter. Het dorp bestond destijds uit drie delen: Noord-Belt, Nederland en Zuid-Belt. Er was een eigen school, waar J. de Dood, overleden in 1892, de laatste schoolmeester was. De bevolking leefde van de vervening, maar toen die activiteit langzaam opschoof richting de nabijgelegen dorpen Wetering en Kalenberg, verplaatsten de verveners, de turfmakers en de school zich ook. Het graf van meester J. de Dood, in leven 'de laatste schoolmeester van Nederland', vindt men vlakbij Nederland op het kerkhofje van Baarlo. Wanneer hij aan het wandelen was, zei men, “de dood waadt door Nederland”. Na zijn dood in 1892 werd het schooltje verplaatst naar het verderop gelegen ‘Wetering’.In 2005 is een postzegel aan dit buurtschap gewijd.

Een geliefd plaatsnaambord

plaatsnaambordHet anders zo rustige Nederland leek zaterdag 31 januari 2009 landelijk nieuws. De buurtschap nabij Wetering tussen Scheerwolde en Blokzijl werd 's ochtends 'overspoeld' met televisieploegen. Die legden de onthulling vast van het nieuwe plaatsnaambord 'Nederland', op de komgrens van het gehucht en uitgevoerd in wit met oranje letters.

Dik Bakker, onbezoldigd 'burgemeester' van het plaatsje Nederland, en Peter van der Terp, wethouder van de gemeente Steenwijkerland, onthulden in het bijzijn van de inwoners van de buurtschap (zo'n twintig) het nieuwe naambord aan de Rietweg, op een steenworp afstand van het 'mooiste plekje van Nederland', Nationaal Park De Wieden-Weerribben. Het is een bord met een 'koninklijk' tintje, want het is onthuld op de dag dat koningin Beatrix, haar 71e verjaardag viert.
Het naambord Nederland bleek in het verleden roofgoed. Sinds 2003 moest de buurtschap het dan ook stellen zonder plaatsnaambord. Gemeente en Plaatselijk Nut Wetering, waaronder de buurtschap valt, besloten op de verjaardag van de vorstin een nieuw, beter diefstalbestendig kombord te plaatsen. Maar helaas. Een van nieuwe plaatsnaamborden, die zaterdag nog feestelijk werden onthuld , blijkt maandag alweer te zijn gestolen.

‘Om kwart over acht ging ik naar de brievenbus. Ik zag twee mannen bij het bord. Ze hadden een grote auto er dwars voor staan en klommen op de snelheidsborden die onder het plaatsnaambord hangen naar boven’, aldus Dik Bakker, ‘burgemeester’ van de kleine buurtschap, die zaterdag nog volop in de schijnwerpers stond toen Hij het nieuwe bord samen met wethouder Peter van der Terp van Steenwijkerland onthulde. De 'burgemeester' rende naar eigen zeggen de Veldhuisweg op, maar toen hij op de plek aankwam, raasde de auto ervandoor. ‘Het ging allemaal zo snel, ik kon niets meer doen. Ik kon zelfs geen nummerbord meer lezen... We zijn er allemaal kapot van.’ De daders hebben volgens hem het bord met een sleutel weten los te halen, er kwam geen slijptol aan te pas.

(1) Van der Tuin 1998 blz 24 en 54.

 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende