vv


Onna

Onna is een buurtschap 2,5 kilometer zuid-oostelijk van Steenwijk dat reeds in 1313 werd genoemd naar aanleiding van geschillen tussen de bisschop van Utrecht en Stellingwervers. (1) De bisschop eiste teruggave van leen en tafelgoederen in 'Stenwic' en van het dorp 'Unne'dat ook een tafelgoed was. Volgens Van der Tuin is het mogelijk dat 'Onna' betekent 'geen water', waarbij een droge hoogte wordt aangegeven die contrasteert met de omgeving. Een andere mogelijkheid is dat de dorpsnaam komt van het Latijnse 'Unda', wat duidt op een golvend landschap.

(1) Van der Tuin 1998 noemt daarvoor als bron Berkelbach van der Sprengel 1937 no 66.

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende