vv


Wetering

Wetering is een kanaaldorp. Het dorp is in de 16e eeuw ontstaan. Het ligt in het Nationaal Park De Weerribben op ongeveer 4 km ten oosten van Blokzijl en ongeveer 10 km ten westen van Steenwijk. Wetering is een buurtschap in de vorm van lintbebouwing; dat betekent vrijwel aaneengesloten bebouwing langs hoofdwegen, in Weterings geval de oorspronkelijke (water)hoofdwegen. De huizen in Wetering liggen aan weerszijden van het kanaal.

Uitgebreide beschrijving van Wetering op Wikipedia

 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende