vv


Witte Paarden

Witte Paarden is een buurtschap is gelegen ten noordwesten van Steenwijk en de provinciale weg N761 (plaatselijk bekend als de Steenwijkerweg). De naam is afkomstig van een herberg. Deze herberg vormde vroeger een overnachtingsmogelijkheid aan de weg Zwolle - Leeuwarden, waar ook de paarden voor die nacht gestald en verzorgd konden worden. In 1953 besloot de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Steenwijkerwold de buurtschap de naam van de herberg te geven. Door het tijdens de laatste ijstijd opgestuwde zand, zogenaamde stuwwallen, is het gebied rond Witte Paarden erg heuvelachtig. Ten oosten van Witte Paarden ligt het geologisch monument Wolterholten. 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende