vv


Zuidveen

Zuidveen ligt ongeveer een kilometer ten zuid-westen van Steenwijk en is ontstaan door ontginning en afgraven van de venen in de buurt. Het dorp wordt in 1386 voor het eerst genoemd als Zuytvene. (1) Bij Zuidveen loopt de Zuidveense Aa en vinden we de Zuidveense Achtervenen en de Zuidveense Kraggen.

(1) Van der Tuin 1998 blz 86. Hij noemt als bron voor de eerste vermelding De Jonge van Ellemeet 1920 blz 257-320 en Weijdema 1986.

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende