vv


Barsbeek

Barsbeek is een dorp ten zuid-oosten van Vollenhove, op een keileemverhoging in het landschap.Eigenlijk is het geen dorp in de zin van een dichte bebouwing langs een weg of in een dorspkom. Het betreft verspreid staande huizen en boerderijen op de keileemverhoging die vrij uitgestrekt is. In het noorden van die keileemverhoging ligt het gehucht Heetveld. In onze tijd heet de gehele weg van St Jansklooster naar het zuid-oosten langs de uitgeveende gebieden rond het Beulakerwijde 'Barsbeek'. Volgens van der Aa had het dorp omstreeks 1850 600 inwoners. (1) Archeologen veronderstellen, dat dit gebied al in de vroege middeleeuwen, zo rond 800 permanent bewoond was.

vvOp de foto links een gezicht op de weg van St Jansklooster naar Barsbeek. Rechts begint de keileemverhoging, het land loopt daar langzaam omhoog. Links op de foto liggen de uitgeveende landerijen richting Belt-Schutsloot zoals Kluitenberg, Vossebelt en de Venematen

Ten zuiden van Barsbeek loopt de Barsbekerdijk, ook wel 'Oppen Swolle' geheten. Deze dijk loopt van De Krieger naar Zwartsluis en grenst aan de zuidkant aan het Zwolse Diep en het Zwarte Water en in het noorden aan de Barsbeker Binnenpolder. Op deze dijk vond in de maand Augustus 1356 , tussen de Noorder- en de Barsbekerzijl een zware veldslag plaats tussen de Gelderschen en de Friezen , waarbij de Friezen verslagen werden. In 1522 was hier weer een veldslag tussen de Vollenhovenaars onder de Drost en Slotvoogd Jan van IJsselmuiden en de Geldersen onder leiding van Maarten van Rossum. Deze veldslag duurde twee dagen, waarna de Vollenhovenaars na het sneuvelen van hun veldheer op de vlucht sloegen.

Het gebied rond Barsbeek is bij de overstromingsramp van 1825 zwaar getroffen. De Barsbeker Polder liep toen geheel onder water. Oostelijk van de Barsbeker Polder ligt de Aremberger gracht, die tussen Belt-Schutsloot en Zwartsluis loopt.

vv Foto van een boerderij bij Barsbeek op de kruising van de Barsbeek en de Woldweg richting Aremberger Gracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Zie ook van der Aa deel 1 blz 126

Terug naar dorpen-index

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende