vv


Belt en Belt Schutsloot

vvHet Belterwijde heeft aan de zuidzijde een eiland, en daarop liggen de twee gehuchten Belt en Schutsloot. Zuidelijk van deze gehuchten ligt een kleinere veenplas, in de tijd van Van der Aa het Zuider Belterwijde geheten. Thans ligt ten zuid-oosten van Belt-Schutsloot het Schutsloter Wijde. Verder vindne we ten zuiden van het dorp verschillende kolken, zoals het Stobbenkolkje, het Topperskolkje en de Mastenbroeker kolk. (1) Hiernaast een foto van de omgeving van Belt-Schutsloot. De foto is genomen in de vijftiger jaren van de 20e eeuw. Rechts op de foto ziet u palingfuiken die te drogen zijn gehangen. De Schutsloot was een in de eerste helft van de 17e eeuw gegraven kanaal met een schutsluis bij de Arembergergracht. Belt Schutsloot was tot 1959 alleen over water bereikbaar en ligt ongeveer 3 kilometer ten noorden van Zwartsluis. Het is genoemd naar twee andere dorpen: in de eerste plaats het gehucht Belt of Zandbelt, dat dus ten zuiden. van het uitgestrekte Belterwijde lag. Die veenplas is dan ook naar dit dorp genoemd. Van der Aa zegt dat in zijn tijd, dus omstreeks 1840 het dorp 130 inwoners telde, die allen hun bestaan vonden door de verveningen en de visserij maar ook toen al door het snijden en verkopen van riet. De bodem van dit gehucht is over het algemeen enigzins verheven zegt van der Aa, en daarom heet het dorp 'Belt', in de betekenis van hoogte. (2) Men sprak ook wel van Vaste Belt of Zandbelt. De veldnaam Belt komt meer voor, zoals het ten westen van Belt-Schutsloot gelegen Vossebelt. (Zie noot 1) Van der Tuin zegt dat het bij Belt Schutsloot gaat om een van dekzand opgewaaid paraboolduin. (3) In de tweede plaats is Belt Schutsloot ontstaan uit een nederzetting langs de Schutsloot.

(1) Zie literatuurlijst item kaarten kaart 3
(2) van der Aa deel 2 blz 262
(3) Van der Tuin 1998 blz 25

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende