vv


De Blesse

Blesdijke en De Blesse anno 1788: “Een groot Dorp met 69 stemmen. De landen van dit Dorp beginnen van ’t watertje de Blesse; zynde op den Westkant van ’t zelve een gedeelte der Blessebuurt gebouwd. De Kerk met een dikken en stompen kloktoren staat aan den Buitenweg. Voor deezen was dit Dorp ook met een’ Korenmolen voorzien.”
De naam zouden de dorpen te danken hebben aan het riviertje ‘De Blesse’ dat ooit gelopen heeft vanuit het ‘Noordwoldigerveen’ in de omgeving van Noordwolde-Zuid, naar de Linde. Het stroomde achter Vinkega en Steggerda, langs de rand van de Eese, via de ‘Knienebargen’ naar de westkant van het dorp en mondde voor het laatste stuk parallel lopende aan de rijksweg, uit in de Linde. Het gedeelte van het oude stroompje van De Blesse tot de Linde werd ooit uitgegraven/gekanaliseerd en kreeg bekendheid onder de naam Blesservaart.
De Blesse is ontstaan vanuit Blesdijke. In dat verband werd in het verleden gesproken van de 'Blessebuurt’ of met andere woorden de buurt rond de Blesse.
Het is niet geheel denkbeeldig dat het riviertje oorspronkelijk de naam ‘Bles’ heeft gekend. Rond 1400 woonde nabij de Eese een zekere Hugo van de Bles en droeg een boerderij aldaar de naam: ‘ De Oude Bles’.
Omtrent de betekenis van het woord ‘Bles(se)’ kan eigenlijk gezegd geen volledige zekerheid worden verkregen. Er zijn onderzoekers die de naam ‘Bles’ in verband brengen met de betekenis van ‘plas’. Blijkens oude documenten hebben de verschillende vormen van ‘plas’ soms ook de betekenis van o.a. moeras, drassig land, overstroomd gebied en modderpoel. (1)
Volgens van der Aa had De Blesse omstreeks 1850 een korenmolen en een nieuwe school. De inwoners vinden dan meest hun bestaan in landbouw en veeteelt. Er werden omstreeks 1850 jaarlijks twee beesten- en paardemarkten gehouden; de ene op Pinksterdinsdag en de tweede op de eerste dinsdag in october. Ook had deze buurt omstreeks 1850 met het naburige, tot Overijssel behoorende, dorp Oldemarkt, onder de naam van de Blesse-en-Oldemarkt, een Departement der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, dat den 10 October 1808 opgericht is en 42 leden telt.

rijksstraatwegHiernaast de Rijks-straatweg in De Blesse in noordelijke richting. Tot de aanleg van de vierbaansweg van Steenwijk naar Heerenveen was dit de belangrijkste toegangsweg tot Friesland vanuit Overijssel. Ongeveer een kilometer verderop ligt de Blesbrug over de Linde. Hier zijn de resten van een voormalige schans uit 1672 te vinden. Beschrijving van de gerestaureerde schans.


 

 

Onderstaande items onder de link 'bezienswaardigheden' zijn geschreven door Geert Lantinga. Deze tekst is afkomstig van de opgeheven website www.stellingwerven-natuurlijk.nl. Foto's, ontwerp en uitvoering: Rudolf van der Lende. Tekst: Geert Lantinga. Zie voor motivatie van het invoegen van deze pagina's bij de website www.stellingwerven.dds.nl het item 'makers van de site'.

Bezienswaardigheden

(1) Literatuur: ‘Stellingwerver toponiemen Vinkega-De Blesse-Blesdijke’ door J.J. de Groot in ‘De Stelling’ nr. 21, 1987; ‘Van heuren zeggen, zien en weten’ door J.H. Lantinga, 1994; ‘Beek en Brink’ door Klaas  Bouwer, 1989.

© P. van der Lende. 15-06-2012

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende