Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot heden


Elsloo

Volgens van der Aa woonden er in de kom van het dorp omstreeks 1850 70 mensen in 11 huizen. Onder het dorpsgebied van Elsloo vallen ook de buurtschappen Tronde en Zuidhorn. De Hervormden behoorden tot de gemeente Makkinga-Elsloo-en-Langedijk. Van der Aa zegt verder over de situatie rond 1850: 'en hebben hier eene kerk, welke in 1780 vernieuwd werd, en tusschen twee rijwegen staat, die ter wederzijde van haar doorloopen. De kweekelingen van de landbouwkundige school, te Wateren, gaan te Elsloo ter kerk. De 8 R. K., die men er aantreft, worden tot de statie van Steggerden gerekend. - De dorpschool telt gemiddeld een getal van 35 leerlingen'. - Eertijds lagen in dit dorp de stamhuizen van de families Frankena en Portinga. De familie Frankena woonde op een state met dezelfde naam. Omstreeks 1850 zegt van der Aa dat het landgoed 'thans twee landhoeven uitmaakt, welke met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte beslaan van 150 bunder en waarvan de eene thans in eigendom bezeten wordt door den Heer Mr. U. H. Wielinga Huber, woonachtig te Cornjum, de andere door R. P. Hof, te Oosterwolde'. (1). De kerk in Elsloo was in de middeleeuwen gewijd aan de heilige Catherina. (2)

Er is een familie naar het dorp genoemd. De genealogie van deze familie en allerlei wetenswaardigheden over het dorp Elsloo en de herkomst en betekenis van de naam is te vinden via de genealogiepagina van de familie Elsloo

vv

Elsloo

Klokkenstoel te Elsloo zuid-westelijk achter de Nederlands Hervormde kerk aan de Hoofdweg 42. Volgens het bord op de klokkenstoel bestaat de kap uit een schilddak met twee koperen pirons en een dakbedekking van leien. De klokkenstoel is gebouwd in 1987 en gerestaureerd in 1886, 1953 en 1976. Het luidsysteem is een vliegende klepel. De oudste klok dateert uit de 15e eeuw en de nieuwste klok uit 1954. De oudste klok draagt als opschrift Ave Maria gracia plena. (Wees gegroet Maria vol van genade). Verder staat op de oudste klok een versiering met een gelijkbenig kruis.

Noten

(1) Van der Aa deel 4 blz 160

(2) Zie Rienk Klooster - Middelieuwse petroonheiligen in Stellingwarf. In: De Ovend, 42e jrg no. 4. Augustus 2014.

Terug naar dorpen-index

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende