vv


Finkega

vvDe vervallen kerk te Finkega. Van der Aa zegt: 'weleer zag men hier bij de kerk eenen spitsen toren van een bijzonder en doorluchtig maaksel, dog die, bouwvallig geworden zijnde, in 1754 is weggebroken'.Ook de huidige kerk maakt het gezien zijn bouwvallige staat niet lang meer.(1)

Van der Aa zegt dat het dorp omstreeks 1850 270 inwoners telde, die meest hun bestaan vonden in landbouw en veeteelt. Het dorp ligt op de zuidelijkste zandrug in het Zuid-oosten van Friesland. Deze zandrug stond hier ter plaatse bekend om zijn zeer vruchtbare bouwlanden, terwijl ten noorden en zuiden van deze zandrug veengronden te vinden waren. De turf, die hier vanaf de 17e eeuw gedolven werd, kon door de Finkegaster-sloot, die van de Noordwolder-sloot naar de veenen loopt, naar de Linde worden afgevoerd.

(1) Van der Aa deel 4 blz 326/327

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende