vv


Gapenburgh

vvGapenburgh is nu de naam van een fietspad bij de Driewegsluis in de Helomavaart. Dit fietspad is genoemd naar een buurtje langs de Linde waar een tolhuis met dezelfde naam stond. Er werd tol geheven over goederen die over de Linde via het Mallegat naar Oldemarkt werden vervoerd. In het archief van de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. in de Openbare Bibliotheek in Wolvega bevindt zich in de map 'Oldetrijne' een aantekening, waarschijnlijk van Fokke Middendorp, gedateerd 07-10-1981 waarin staat dat Geert Gooijer tegenover Dirk Brouwer, een verzamelaar van veldnamen in de Grote Veenpolder, verklaarde dat een huis staande op Gapenburgh het 'Komiezenhuis' werd genoemd. Gooijer was jarenlang visser op de Linde en wist veel van de streek. Op de foto hierboven ziet u achter het hek de resten van een oude Lindedijk, op het grondgebied van het dorp Oldetrijne. Tussen deze dijkresten en de bosjes op de achtergrond lag Gapenburgh. Er is in het landschap nu niets meer van te zien. Wel zouden ter plaatse nog de resten van een oude gemetselde waterput in de grond zitten.

 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende