vv


Muggenbeet

Muggenbeet is een dorpje aan de weg van Blokzijl naar Steenwijk. Het ligt bij De Riete, een stroompje tussen het Giethoornse Meer en het kanaal Moddergat. (1) Het dorpje is genoemd naar de 'Muggenbeke' een waterloop die door het dorp loopt, uitkomt in De Riete en ooit deel uitmaakte van de Steenwijker Aa. (2) De oudste vermelding van dit watertje dateert van 1371. Tegenwoordig spreekt men van de Muggenbetervaart. Omstreeks 1550 werd een kanaal gegraven van Muggenbeet naar Blokzijl. Het was een 800 meter lange verbinding tussen de Muggenbeet en het Noorderdiep. Thans staat dit kanaal bekend als het Moddergat. In de eerste helft van de 19e eeuw was het ene klein dorp, want Van der Aa zegt dat er in zijn tijd 5 huizen en 20 inwoners waren. (3) Wel had men er toen een school, die tevens voor de inwoners van Wetering dienst deed.

(1) Zie literatuurlijst item kaarten kaart 3
(2) Van der Tuin 1998 blz 54
(3) Van der Aa deel 7 blz 1089

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende