vv

 

Nijeberkoop

In de tijd van Van der Aa, omstreeks 1840 was het een klein dorp met 21 huizen en 150 inwoners, die meestal in de landbouw en de hout- en veeteelt hun bestaan vonden. (1) In de eerste helft van de 19e eeuw waren de noordelijke landen aan de rivier de Kuinder lage hooi- en weilanden; de zuidelijke landerijen, die zich tot aan de Linde uitstrekten, bestonden uit bouwlanden en daarna uit heideveld en hooilanden. De kerk had geen toren en is in het jaar 1826 afgebroken. Daarom heeft men er nu geen kerk, maar een klokkenstoel.

Nijeberkoop is het kleinste dorp in Ooststellingwerf. Begin 2008 telde het dorp 283 inwoners. Tussen 1228 en 1320 is Nijeberkoop een zelfstandig kerkdorp geworden. De kerk in Nijeberkoop is gewijd aan de heilige Dionysius. (2) Het dorp wordt doorsneden door twee doorgaande wegen, de Bovenweg en de weg van Oldeberkoop naar Makkinga (Grindweg). De Bovenweg schijnt een oude Romeinse weg te zijn geweest van Makkinga naar Spanga. Uit de klokkenstoel is in tweede wereldoorlog de klok weggevoerd en niet meer teruggekomen. Later is de klokkenstoel op het kerkhof weer voorzien van een nieuwe klok.
De omgeving van Nijeberkoop is bijzonder door het besloten karakter van de woudontginningen. Een landschap dat gekenmerkt wordt door kleinschaligheid, poelen, bosjes, houtwallen en bomenlanen. Het is de omgeving waar wordt gewoond en gewerkt. En waar gelegenheid is om te wandelen, te fietsen en volop te genieten.
Bezienswaardigheden: Klokkenstoel, Diaconieveen, Dellebuursterheide.
Buurtschappen: Egypte en Frankrijk.

vvElk jaar in oktober werd er tot 2017 een groot paardenevenement gehouden, bekend onder de naam SGW Nijeberkoop of SGW Egypte. SGW staat voor Samen Gestelde Wedstrijden. Ik ga hier een korte beschrijving van het unieke evenement opnemen, omdat op de website werd aangekondigd dat in 2017 het evenement niet meer zal worden gehouden. Ook dit is geschiedenis geworden. De website is nog wel in de lucht, maar voor hoelang nog....Vandaar hier wat informatie. De fotoos zijn van de website.

Geschiedenis SGW

De website meldt, dat in 1982 een groepje paardengekken bij elkaar kwam met het idee om een SGW wedstrijd te organiseren. Dus een wedstrijd voor paarden en pony's die verschillende hindernissen moeten nemen. Men ging op zoek naar een geschikte locatie. Dat werd het motorcross circuit op de Prikkedam te Makkinga. Na veel voorbereidingen werd in 1983 de Stichting Samen Gestelde Wedstrijd Friesland opgericht. In dat jaar werd de eerste SGW gereden. Een aantal jaren later bleek dat de motorcrossbaan toch te zwaar was en werd er uitgeweken naar het naastgelegen buurtschap Egypte in Nijeberkoop. Inmiddels werden er ook al marathons georganiseerd. In 1994 werd het eerste Nederlandse SGW Kampioenschap Pony's gereden in Nijeberkoop, en in 1998 nogmaals. Uiteindelijk waren er in 2000 de Nederlandse SGW Kampioenschappen voor de Paarden. Het doel van stichting SGW Friesland is de stimulatie van de SGW sport en dat is aardig gelukt.

 

vvvele activiteiten

De 32e Cross Country (oefencross) werd gehouden op zaterdag 18 oktober 2014. En de marathon op zondag 19 oktober 2014. In totaal werd de SGW 34 maal georganiseerd. Zaterdag 15 oktober 2016 was er een oefencross Nijeberkoop. Deze oefencross voor paarden en pony’s was geen wedstrijd maar een individuele oefening. Zondag 16 oktober 2016 Marathon Nijeberkoop. Een oefenmarathon voor paarden en pony’s, bestaande uit een A-traject en een E-traject, waarin opgenomen 8 hindernissen inclusief een vaardigheidsproef. Deze rit ging door de prachtige omgeving van Nijeberkoop. Door bossen, over hei, weilanden en maïslanden. Verspreidt over deze hele rit lagen de hindernissen en de vaardigheid. En natuurlijk de spectaculaire watercombinatie, die ook dit jaar weer veel publiek trok. Alleen de tijd in de hindernissen telt, maar er is wel een minimale en maximale tijd voor beide trajecten. Meer informatie is te vinden op www.sgw-friesland.nl. Maar zoals gezegd, het evenement is gestopt.

 

 

 

 

 

Zie voor Nijeberkoop ook www.nijeberkoop.nl (3)

Van het dorp Nijeberkoop is een boek verschenen met een inventarisatie van veldnamen.

Philomene Bloemhoff-de Bruijn - Veldnaemen van Stellingwarf diel I - Ni'jhooltpae en Ni'jberkoop. Stichting Stellingwarver Schrieversronte Oosterwolde 1982. Boek in pdf

(1) Van der Aa deel 8 blz 192:
(2) Zie Rienk Klooster-Middelieuwse petroonheiligen in Stellingwarf. In: De Ovend, Stellingwarfs tiedschrift. 42e jrg no 4. Augustus 2014. Blz 12
(3) Gegevens geleverd door Michel Retz

 

 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende