Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot heden



Schoterzijl

vv

Gedeelte van de oude Schoterzijl dat uitkomt op de Bij of Tussen Lende De foto is genomen in augustus 2019.

De Schoterzijl, ook wel de oude Schoterzijl genoemd is een voormalige sluis op de grens van de gemeenten Friese Meren (voormalige gemeente Lemsterland), Weststellingwerf en Steenwijkerland aan de rand van de Buitenpolder achter Kuinre in de Kuinderdijk. De zijl werd in de 19e eeuw op kosten van het rijk onderhouden. De sluis werd in 1704 gebouwd en in 1844 vernieuwd, en in 1901 is een eveneens grondige renovatie uitgevoerd. De sluis draagt dan ook het jaartal 1901. Hiernaast ziet u een gedeelte van de sluis die uitkomt op de Bij- of Tussen Lende. Voor de aanleg van de afsluitdijk en het ontstaan van de Noord-Oost Polder werd een groot gedeelte van Friesland via deze sluis van water ontlast. Het water stroomde dan via de Kuinder of Tjonger en via Slijkenburg bij Kuinre in zee.

In oorlogen tussen Friezen en de graaf van Holland in de middeleeuwen vond ook de slag bij Schoterzijl plaats. Bij Schoterzijl vochten legers van de graaf van Holland Albrecht van Beieren, die daar in 1396 aan land waren gegaan. Er vond een veldslag plaats tussen de Friezen en de Hollanders en deze veldslag werd door de Hollanders gewonnen. Na enkele dagen brak Albrecht van Beieren de belegering van Schoterzijl af omdat er weinig buit te behalen viel en omdat het weer verslechterde. Bij de veldslag sneuvelde onder andere Juw Juwinga, de elfde Potestaat van Friesland.

Ten westen van Schoterzijl is in het jaar 1703 een hoek land buiten gedijkt, dat in de 19e eeuw verlaten was en dat een gedeelte vormde van het zogenaamde Oosterzeesche Veld ten zuidoosten van het riviertje de Worst of Worstsloot, dat de scheiding vormde tussen Friesland en Overijssel. De Worst kwam bij Schoterzijl vanuit de Kuinder en stroomde enige kilometers ten westen van Kuinre in zee. Achter Schoterzijl ligt de Buitenpolder Achter Kuinre met aan de rand de door rietlanden stromende Tussen Lende.

In de late middeleeuwen waren er in Friesland veel kloosters die het onderhoud van bruggen en andere waterstaatswerken voor hun rekening namen. Wellicht herrinnert de benaming Schoterzijl aan het klooster van het Convent van Schoten bij Heerenveen. Dit klooster had in de omgeving van Schoterzijl vele bezittingen. Aan de naam van het klooster herinneren wellicht ook de Schoteruiterdijken, aan de oever van de Tjonger in Lemsterland ten noorden van Schoterzijl. Zie voor een korte geschiedenis van dit klooster grondbezit in de middeleeuwen

Vlakbij Schoterzijl komen drie gemeenten samen. Even verderop aan het eind van de Worstdijk komen drie provincies samen, Friesland, Flevoland en Overijssel. (Zie foto's hieronder)

vv

Vlak bij de sluis is café-restaurant 't Sluisje gevestigd met een terras waar je lekker kunt eten en drinken. De foto is genomen in juli 2015.

vv

Uitzicht op het drie gemeenten punt waar Weststellingwerf, Steenwijkerland en de Friese Meren samenkomen. Het punt ligt ergens bij de caravans op de achtergrond. De caravans staan in Overijssel.De foto is genomen in juli 2015.

vv

Uitzicht op de camping bij Schoterzijl tegenover café 't Sluisje. De foto is genomen in juli 2015.

vv

De Worstdijk loopt door de Buitenpolder achter Kuinre van Schoterzijl naar de grens met Flevoland. Aan het eind van de Worstdijk ligt het drie provinciën punt. Hier komen Flevoland, Friesland en Overijssel samen. Het punt ligt aan het eind van het bosje op de foto tegenover het verkeersbord voor overstekend wild. Op de achtergrond Flevoland, links Overijssel en rechts van de weg Friesland. De foto is genomen in augustus 2019.

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende