vv


St Jans-klooster

St Jans Klooster is een dorp in de buurt van Vollenhove. Van der Aa zegt dat in zijn tijd, dus omstreeks 1840, het dorp 43 huizen had en 500 inwovers telde. Ook had men er toen een school, die door 200 leerlingen werd bezocht. Volgens Van der Aa ontleent het dorp zijn naam aan het klooster St. Jans Kamp, dat hier vroeger gestaan heeft. Het dorp werd op 3 september 1838 door een verschrikkelijke ramp geteisterd. Binnen een uur tijds stonden 23 huizen met de daartoe behorende schuren en hooibergen in volle vlam en, zegt Van der Aa, in zeer korten tijd was alles door het vuur vernield. Het was onmogelijk iets te redden. Alle meubelen, bouw- en handwerkgereedschappen, een belangrijke hoeveelheid hooi en andere spullen gingen in het vuur verloren. (1)

St Jansklooster is bekend vanwege de prachtige Monnikenmolen die er staat.

(1) Zie ook Van der Aa deel 6 blz 24

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende