vv


Terug naar dorpen-index

Waskemeer

Een historische beschrijving van het dorp is te vinden op http://www.waskemeer.nl. Het dorp wordt ook beschreven door Oosterwijk (1)

Het is een betrekkelijk jonge veenkolonie. Op 1 jan. 1954 kreeg Waskemeer haar officiele naam, naar het in de omgeving liggende "Wassemeer". Het telde toen 916 inwoners. Waskemeer heeft thans verschillende voorzieningen, zoals een dorpshuis en sportvelden. Ook zijn er verschillende scholen in Waskemeer. De geschiedenis van Waskemeer is nauw verbonden met die van Haulerwijk. Beide aan elkaar genzende dorpen zijn ontstaan als een veenkolonie, toen - voornamelijk in de 18e eeuw - aanzienlijke families veengronden opkochten en gingen vervenen. Uit de vestiging van groepen mensen langs de vaarten en kanalen zijn Waskemeer en Haulerwijk ontstaan. Maar zoals hierboven al aangegeven, bestaat de dorpsnaam Waskemeer officieel pas sinds 1954.

(1) Oosterwijk 1986 blz 130

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende