Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot hedenHet landinrichtingsproject Echtener en Groote Veenpolder

vv

Hier ziet u een gedenkteken bij Schoterzijl dat is geplaatst bij de afsluiting van het landinrichtingsproject Echtener en Groote Veenpolder in 2011. Het is een roestvrijstalen kunstwerk dat de verbondenheid van de twee helften in het gebied- gescheiden door de Tjonger- symboliseert. Het kunstwerk is onthuld eind october 2011. De tekst op het gedenkteken luidt:

Veenpolders, boorden van de Tjonger door verkaveling verbonden.
Grond waarop natuur en landbouw zich hervonden.

Het gedicht is van burgemeester en commissielid Dick Stellingwerf. Het landinrichtingsproject heeft achttien jaar geduurd. De landbouwstructuur en de waterhuishouding is in het 7700 groot hectare gebied verbeterd. Het gebied is gelegen tussen de Linde, de Helomavaart, de Pier Christiaansloot, het Tjeukemeer, de Rijksweg A6 en de Noordoostpolder.

In 1993 begon men met het aanleggen en verbeteren van wegen, zodat er nu goede fiets-wandel en kruipaden zijn. Bestaande waterlopen zijn opgeknapt en er zijn nieuwe waterlopen gegraven. In het gebied zijn vijf nieuwe gemalen geplaatst. Een aantal huiskavels is vergroot, zodat boeren efficienter kunnen werken. Verder is het aantal veldkavels verminderd, zijn negen nieuwe agratrische bedrijven gebouwd en zijn twee bedrijven uitgeplaatst. Om grond vrij te maken in de Rottige Meente is ook een bedrijf opgeschoven. Reservaat de Grachtkavel en de Oeverlanden langs Linde en Tjonger zijn opnieuw ingericht.

vv

Hier ziet u het Jan Nijland gemaal, dat na het landinrichtingsproject Echtener en Groote Veenpolder nog steeds een belangrijke rol vervult in de bemaling van de Groote Veenpolder. Het in 1929 gebouwde en geheel gerestaureerde gemaal is gelegen in de verbinding tussen de Tjonger en de Gracht. Hierin kan het water uitstromen en afgevoerd worden. Het gemaal ligt aan de Langelilleweg vlakbij Langelille.

Hierbeneden ziet u het verbindingswater dat de verbinding vormt tussen de Tjonger en de Gracht met ertussen het Jan Nijlandgemaal. Op de voorgrond ziet u een stukje van de Gracht, op de achtergrond de verbinding die achter het dorp Langelille langs loopt.

 

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende