Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot heden
Geen laagvliegende vliegtuigen vlak boven natuurgebieden, steden en dorpen in Overijssel, Gelderland, Friesland en de Kop van Noord-Holland! Teken de petitie!

Teken de petitie!

vv

Op 1 september 2017 staat in de Volkskrant een interview met de KLM over de uitbreiding van Lelystad Airport. Ik ben geen specialist in luchtverkeer, maar ik heb wel twee oren om het lawaai te horen en ogen om te lezen, dat het vreselijk is. Eerst worden de Amsterdammers belazerd met Schiphol, omdat was afgesproken dat niet over de stad zou worden gevlogen, maar dat gebeurt regelmatig toch. Nu wil men vanaf 2019 vliegveld Lelystad uitbreiden om het vele vliegverkeer en dan vooral de goedkope budgetvluchten op te vangen. Vanaf 2019 stijgen en dalen massa’s vliegtuigen over grote delen van Gelderland, Overijssel, Friesland en Noord Holland van en naar het vergrote vliegveld Lelystad. Zes keer per uur, met donderend geraas, op nauwelijks twee kilometer hoogte.

Iedereen zit in Nederland langzamerhand in het vliegtuiglawaai. Nu al kun je boven Friesland en de Zuid-Veluwe bij bepaalde windrichtingen de vliegtuigen horen brommen die vanaf Schiphol opstijgen en daar gaan dalen. Zover draagt het lawaai. Het vliegtuiglawaai is vreselijk vind ik, veel erger dan van auto’s en zo. Het is boven je, overal, in huis, op straat, in de natuur. Je kunt je niet terugtrekken door de ramen dicht te doen en in huis te gaan zitten of achter het huis waar geen snelweg en auto’s zijn. Het vliegtuiglwaai is overal en dringt vreselijk door. Met als gevolg veel stress en spanning. Maar niet alleen mensen worden door dat lawaai getroffen. In de natuurgebieden in de genoemde provincies heeft de natuur van het lawaai te lijden, want de rust wordt voortdurend verstoort. Toeristen zullen de natuurgebieden gaan mijden omdat je elders misschien niet in het vliegtuiglawaai zit, dus minder economische ontwikkeling voor de toeristische gebieden die worden getroffen.

Kwaad ben ik ook om twee redenen. In de eerste plaats: het wordt nu eindelijk eens tijd dat we meer prioriteit geven aan het behoud van de natuur, de productie van biologisch voedsel waarmee het milieu minder wordt belast en organisatorische veranderingen in de manier waarop we ons voedsel produceren, niet in grootschal;ige biofabrieken die het natuurlijk milieu en het historisch gegroeide cultuurlandschap vernietigen en de biodiversiteit bijvoorbeeld in de graslanden volstrekt ondergeschikt maken aan de kortzichtige commerciële korte termijn winsten. Er wordt in de productie van goederen en diensten nog steeds veel te weinign rekening gehouden met allerlei kosten op het gebied van milieuvernietiging, opwarming van de aarde, leefbaarheid voor mens en dier, etc. Die kosten worden in de huidige ondernemingen ‘geëxternaliseerd’, dwz afgewenteld op de gemeenschap. In het vrlengde daarvan wordt het tijd, dat wij ons gaan afvragen of al die uitbreidingen van het vliegverkeer wel kunnen in een dichtbevolkt land als Nederland, of dat niet ingeperkt moet worden ter wille van de leefbaarheid waarbij we ons gaan afvragen hoe we op andere manieren welvaart en welzijn kunnen produceren.

In de tweede plaats ben ik kwaad omdat ik zie aankomen, dat de politiek weer de principiële discussie zal gaan vermijden en met pappen en nathouden compromissen gaat sluiten met Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen, waar ze later zelf goed betaalde baantjes krijgen, zodat we andermaal belazerd worden. In het verleden hebben we dat gezien bij de discussies over de nachtvluchten vanaf Schiphol. Mensen hadden slapeloze nachten daarvan. Toen zei toenmalig minister president Wim Kok: 'nee nachtvluchten kan niet. Ze mogen vliegen vanaf de ‘randen van de nacht’. Dus zeg maar vanaf 5 uur ‘sochtends tot 10 uur ’s avonds. De mensen sliepen toch al niet meer, bij wijze van spreken.

Ik weet wel, het is de vraag wat je ertegen kunt doen. Helpen al die petities en lobbywerk wel? Maar niets doen is ook geen optie. Dan weet je zeker dat je in de teringherrie komt. Als we nu eens massaal tekenen, en brieven en stukjes schrijven zoals deze en op allerlei andere manieren protesteren, misschien gaat er dan eindelijk iets veranderen. Ik blijf hopen.

Teken de petitie!

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende