vv

 

Markten in Vollenhove

De nederzetting Vollenhove is ontstaan, toen zich een ekonomische bedrijvigheid ontwikkelde rond een dwangburcht, die in de 12e eeuw door de bisschop van Utrecht een eindweegs zuidelijk van Kuinre op een zandige verhoging aan de over van de Steenwijker Aa werd gebouwd. Het achterland van Vollenhove lag zuidelijk van dat van Kuinre, aan weerszijden van de Steenwijker Aa, en via de passen Steenwijk en Meppel was ook het binnenland voor deze aan de kust gelegen handelsnederzetting toegankelijk. We zullen straks zien, dat met de toename van de handel in de 15e eeuw ook de konflikten oberr de rijwijdte van de gebieden van Vollenhove en Kuinre toenam. (=konflikten over de tollen).

Vollenhove kende in de late middeleeuwen vijf (of zes?) verschillende jaarmarkten.

1) De zondag na pasen, met 16 vrije marktdagen

2) Sint Jhans markt "ingaende op Sunte Johans avent toe vespertijt ende voortduerende vijertien daghe".

3) Sint bartolomeus marcktet, met 16 vrije marktdagen

4) Sint Victorsmarkt met 16 vrije marktdagen. Deze markt werd ingesteld middels een privilege van 1420, toen de bisschop aan de burgers en inwoners van Vollenhove die een nieuwe markt willen instellen "alle vordel ende vrijheyt" verleend, "als onsen voerscreven Camp in anderen jaarmarkten heeft, acht dagen voor en acht dagen na Sint Gereons en Victorsdag".

Piet van der Lende. Laatst gewijzigd 22-05-2011

 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende