Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot hedenDe vogelkijkhut in de Rottige Meenthe

vv

Vogelkijkhut in de Rottige Meenthe

Het gebied in de Rottige Meenthe ten zuiden van de Pieter Stuyvesantweg is natuurgebied dat niet voor bezoekers toegankelijk is, behalve de vogelkijkht in het gebied. De vogelkijkhut is gelegen aan de Lindedijk tussen nr 4 en nr 6. Het pad loopt vanaf de rivierover en dijk langs de Linde een eindweegs landinwaarts.

 De kijkrichting in de hut is van zuidwest tot noordoost. U kunt hier diverse eendensoorten zien, maar u heeft ook kans op bijzondere soorten zoals visarend, zeearend en klapekster. In april 2005 werd hier de eerste killdeerplevier voor Nederland ontdekt.

 

Vogelwerkgroep Brandemeer

Voor meer informatie over de vogels in het gebied kunt u terecht bij de Vogelwerkgroep Brandemeer. Vogelwerkgroep Brandemeer werkt al enige tijd aan een nieuwe website met een nieuw ontwerp en meer mogelijkheden voor het plaatsen van nieuwsberichten en foto's. Inmiddels is de site bijna klaar en hebben ze deze alvast beschikbaar gemaakt op een tijdelijk adres, met veel nieuwe inhoud. Omdat ze nog bezig zijn de puntjes op de i te zetten, is de snelheid nog niet optimaal en kunnen er incidenteel foutmeldingen en layoutproblemen voorkomen. De Brandemeer in Oldelamer is het natuurgebied dat aansluit op de Rottige Meenthe. De werkgroep is in 1993 opgericht en vanaf die tijd bezig met broedvogelmonitoring in de Brandemeer-Noord

vv

In 1997 zijn ze gestart met ganzen-, zwanen- en watervogeltellingen. Vanaf 1998 zijn ze als vrijwilliger voor Vogelbescherming Nederland Wetlandwacht van de Rottige Meente & Brandemeer. Sinds 2001 is het een zelfstandige werkgroep binnen de Fryske Feriening foar Fjildbiology. Het voornaamste werkgebied omvat de Brandemeer-Noord en Zuid. De telgegevens worden door Staatsbosbeheer gebruikt om mede hun beleid te bepalen. Verder gaan de gegevens naar SOVON, dit is de organisatie die alle vogeltellingen in Nederland coordineert en verzamelt. Als je mee wilt doen of eens een keertje met een telling mee wilt lopen, neem dan contact op: info@vogelwerkgroep-brandemeer.nl
vv

Grauwe ganzen gezien vanuit de vogelkijkhut in de Rottige Meenthe

vv

De vogelkijkhut bij de ingang

vv

Het uitzicht vanuit de vogelkijkhut naar het noord westen.

vv

Molen in de Rottige Meenthe om het rietland nat te houden.

Fotoos genomen 30-08-2017

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende