vv

 

De Helomavaart

De turfproductie in de latere Grote Veenpolder van Weststellingwerf komt pas aan het begin van de 19de eeuw goed op gang. Een van de grotere veenbazen die in de 18de eeuw actief was, was Nicolaas van Heloma. De Staten van Friesland gaven deze vervener in 1748 toestemming een vaart te laten graven van de Tjonger naar de Linde, als onderdeel van een stelsel van vaarten en boksloten waarlangs de te vergraven turf kon worden afgevoerd. De aanleg van de vaart werd echter vertraagd; pas in 1775 schijnt hij klaar te zijn. In de vaart werden een schutsluis, de Helomasluis en een keersluis, de Helomasas, gebouwd. In 1834 en 1875 werden onderhouds- werkzaamheden uitgevoerd, waarbij de Helomasluis werd vernieuwd.

Hieronder ziet u de Helomavaart gezien vanaf De Scheenesluis bij de gerestaureerde voormalige herberg 'De Laatste Stuiver'.

vv

 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende