Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot heden
Rijsberkampen

Rijsberkampen wordt door van der Aa Riseperkampen genoemd (1) Deze benaming komt ook voor op de kaart van Schotanus (2) Het valt als buurt eigenlijk onder het dorpsgebied van Boyl, en telde in de tijd van van der Aa 9 huizen en 60 inwoners. (Dus omstreeks 1850). Eertijds stond hier een korenmolen, waarvan de maalsteen nog bij een boerderij aanwezig is.

vv

Op de kaart hiernaast uit ongeveer 1850 ziet u bij Rijsberkamp de 'Molenpolle' aangegeven, de plaats waar de molen stond.(3)

Hieronder ziet u een kaart uit de prekadestrale atlas van Weststellingwerf waarvan de basis de atlas van Eekhof is. De kaarten uit deze atlas hebben weer als basis de eerste kadestrale minuutplans. Het gaat om een benadering van de situatie; details kunnen in werkelijkheid anders zijn. (4) De gearceerde percelen kunnen 'onland' of heide zijn waarvoor geen floreenplicht gold of het is niet te bepalen tot welke soolstede het land behoorde.

weergegeven wordt de situatie omstreeks 1850

 

vv

Zoals reeds gezegd hoort Rijsberkampen eigenlijk tot het dorpsgebied van Boyl. In de 19e eeuw behoorden tot Rijsberkampen dan ook de floreenplichtige hoeven 7 tot en met 12 van Boyl. De es van Rijsberkampen is een meerstrokige 'streifen-es'. We vinden in verband met de meerstrokigheid waarbij percelen in verschillende richtingen lopen de veldnamen 'Dwarsakkers' en 'Kromakkers'. Bij de Molenpolle, die hiervoor al werd genoemd zien we volgens Bouwer een ongelijkmatige uitbreiding van het bouwland in de heide. (5) Oostwaarts naar de oevers van het riviertje 'De Volle Riete' lagen omstreeks 1830 de wei- en hooilanden van de boeren uit Rijsberkampen

(1) Van der Aa deel 9 blz 789
(2) Zie bij literatuurlijst item kaarten kaart 1
(3) Kaart 4 ook afgedrukt in Mol 1989a
(4) Mol 1989a
(5) Bouwer 1989 blz 79

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende