vv


Oldelamer


De kerk van Oldelamer was in de middeleeuwen aan St. Leonardus gewijd. Dit blijkt op 23 juni 1509. Dan is er de institutie van Mr. Galienus Feddonis tot de St. Leonardus- parochiekerk te Antiqua Lemmeren, vacant door dood van Joannes Brockhusen, krachtens presentatie van hertog George van Saxen, met bevel tot inbezitstelling bepaaldelijk aan den deken Henricus ten Velde.
Er blijkt een vicarie bij deze kerk te horen die aan St Anna was gewijd. 27 februari 1561 Februari 27 is er de institutie van Martinus Guilhelmi tot de prebende of vicarie, gesticht ter eere van God en St. Anna in de parochiekerk van Antiqua Lameren, vacant door resignatie of dimissie van Petrus Joannis, krachtens presentatie van Petrus Henrici cureit, Lambertus Nicolai en Timannus Johannis 'advocati' (fabrieksmeesters) dier kerk. (1) Het blijkt dat in 1562 de inkomsten van deze vicarie werden gebruikt voor de reparatie van de kerk. In october 1562 is er de cConcessie voor de duur van 10 jaar aan cureit, fabriekmeesters en gemeente der St. Leonardus-parochiekerk te Antiqualameris om de inkomsten van het officie, gesticht ter eere van God en St. Anna, te besteden tot opbouw of herstel der kerk. (2) (Zie voor de betekenis van de verschillende termen de uitleg over de middeleeuwse organisatie van het kerkbestuur)

In de tijd van Van der Aa woonden in Oldelamer 260 mensen die meest hun bestaan vonden in de veeteelt. (1) In de tweede helft van de 18e eeuw werd hier veel turf gegraven, maar in 1840 waren de afgravingen bijna ten einde. Voor de afgravingen werden drie schipsloten aangelegd, die vanuit de veenderij naar de rivier de Kuinder liepen maar in de eerste helft van de 19e eeuw waren deze vaarten reeds vervallen. In de 18e eeuw waren er binnen de Weerdijk ook bouwlanden, maar in de 19e eeuw zag men alleen wei- en hooilanden. De hervormden in het dorp vormen tezamen met de hervormden van Oldetrijne een gezamenlijke gemeente die in beide dorpen een kerk heeft. De eerste die in deze gemeente dominee was heette Cornelis Johannes, die in het jaar 1599 hier stond, en in het jaar 1608 naar Wolsum vertrok. De Doopsgezinden, die men in de tijd van Van der Aa hier aantrof werden tot de gemeente van Joure gerekend.

historie, cultuur en natuur van Oldelamer

vvHank Dussen, inwoner van Oldelamer, is in 1995 begonnen met het maken van een website over het dorp. De foto's op de website worden door Hank Dussen zelf gemaakt, maar er zijn ook historische foto's te zien die door dorpsbewoners worden aangeleverd. De maker heeft grote plannen voor de toekomst. Hij is bezig met een aantal pagina's over markante huizen en boerderijen en er komen pagina's over de vele overstromingen die er in het gebied zijn geweest. Door het maken van de internet-pagina's hoopt de maker te bewijzen dat Oldelamer meer is dan alleen koeien en weilanden. Het is een dorp met een rijke historie, terwijl de natuur daar erg mooi is. (Bron: Nieuwsblad Stellingwerf van 22 maart 2006)
website Oldelamer.info

voetnoten
(1) B.M. de Jonge van Ellemeet. Institutien, Proclamatiën en Collatiën van den Aartsdiaken van St. Marie in het Decanaat Drente. In: Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht. Twee en veertigste deel. Utrecht. Wed. J.R. van Rossum, 1916 blz 323/324
(2) Rekening officiaal 1561/2 fol. 3 onder hoofd: de legibus incorporationum; A Magistro Frederico Blessinck nomine edituorum ecclesiae in Antiqua Lamera pro consensu, ut possent certa bona, spectantia ad officium S. Annae, ad decem sequentes annos applicare ad necessarios sumptus reparationi ecclesiae
(3) Van der Aa deel 8 blz 417

 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende