vv

Basse, Westenwoud, Molenhoek en Voshoek

Tussen Steenwijkerwold en Paasloo liggen de buurtschappen Basse, Westenwoud, Molenhoek en Voshoek. Deze buurtschappen worden verder behandeld onder de noemer 'Basse'. De buurtschappen zijn oude agrarische nederzettingen die behoren tot het kampenlandschap met een blokverkaveling waarbij de blokken omringd zijn door boswallen, ten noord-westen en ten zuid-oosten van de Paaslooregel en de Hooiweg. (1) De boerderijen werden oorspronkelijk gebouwd op de hogere zandgronden. De wei en hooilanden bij de boerderijen in bovengenoemde buurtschappen lagen ten zuiden van de boerderijen en kwamen uit tot in het gebied dat nu tot de Weerribben en de polder Gendringen behoort. In de loop van de twintigste eeuw werd een verbindingsweg aangelegd tussen de buurtschappen waardoor Basse nu lijkt op een wegdorp. In de loop van de twintigste eeuw zijn veel boswallen opgeruimd en worden de weilanden ten zuiden van de boerderijen nu doorsneden door het kanaal Steenwijk-Ossenzijl aan de rand van de Weerribben, maar de oorspronkelijke structuur van het landschap is nog steeds herkenbaar. De bewoningsgeschiedenis van de omgeving van Basse begint al in het paleolithicum. Door de bijzondere geologische structuur nabij Basse is het een bekende plaats waar pre-historische stenen artefacten worden gevonden. (Zie daarvoor de geologische ontwikkelingen in de Stellingwerven en Steenwijkerland). Het keileem komt hier dicht aan het oppervlak en er zijn in de nabijheid beekdalen en erosiedalen van smeltwater dat wegstroomde tijdens het Eemien. Vondsten uit het midden-paleolithicum en het neo-lithicum worden vaak gedaan aan de rand van oude stroomdalen op akkers waar keileem of keizand aan de oppervlakte komt.

(1) Zie Jaap Postma z.j. 1.

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende