vv


De Pol

Het dorp De Pol is net als het nabijgelegen Willemsoord in de negentiende eeuw ontstaan door de ontginningen en de kolonisatie van het gebied in het organisatorisch kader van de Maatschappij van Weldadigheid.

Het dorp telde nooit meer dan ongeveer 130 inwoners. Het dorp telt drie veentjes als erfenis uit oude tijden. Maar het dorp is nog springlevend met drie campings, een bed and breakfast en enkele ateliers. Zoals het atelier van Marel Alkema, een atelier waar creatieve spullen worden gemaakt en verkocht. Naast cursussen voor andere doelgroepen functioneert het atelier als kleinschalige dagbesteding voor clienten uit de gehandicaptenzorg. Zie website van atelier Marel. In de omgeving van De Pol zijn mooie tochten te maken. Zoals van Willemsoord langs kerkhof Vredenhof over De Pol naar de Koffiebuurt en dan over de IJzeren Brug naar de Witte Paarden en tenslotte naar de Jodenhoek en De Baars. Voor de ligging van al deze plaatsen zie deze kaart.

Van het dorp De Pol is een mooie website gemaakt door Geert Groen, met vele historische wetenswaardigheden en herinneringen. Website De Pol. Geert Groen schreef ook een boek over het dorp. Er zijn plannen om in de loop van 2011 weer een boek te laten verschijnen.

 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende