vv

 

Langelille

De benaming Langelille kan een woordvorm bevatten, dat terug te voeren is op 'linde'. Reeds op de kaart van Schotanus uit ca 1664 wordt de naam Langelille vermeld. Het lijkt dan te gaan om de gehele zuidelijke oever van de Tjonger, waar in die tijd al huizen of boerderijen stonden. Van een buurtschap op de kruising van de Tjongerwal en de Zwarte Dijk was waarschijnlijk nog geen sprake. (1) Lille zou teruggevoerd kunnen worden op lin-lo, waarin ook weer het Keltische len, lin, lyn, linde in de betekenis van water, plas, poel, vijver, meer te vinden is. Lo betekent bos. Dus: (moeras)bos aan het water, aan een meer. Er zijn voor de benaming Langelille ook wel andere verklaringen gegeven. De naam zou verwijzen naar de werkwoorden lillen, drillen, rillen, in de betekenis van een weke massa die in beweging is. Lille zou dan betrekking hebben op de weke veengrond in de omgeving. Ook wordt voor de samenstelling Lin-lo wel de verklaring gegeven van: bos van Lindebomen. Dit wordt gedaan bij de verklaring van de naam van twee Belgische dorpen Lille en Lilloo, dat vroeger ook geschreven werd als Lin-lo. (2)

plaatje1Foto van de onderwijzers en de kinderen van de lagere school in Langelille. De foto is genomen in 1894.

 

 

 

 

 

 

 

Het dorp maakt deel uit van de Grote Veenpolder van Weststellingwerf, die in de 19e eeuw tot stand kwam. Daarover is bij de geschiedenis van de 19e eeuw een apart item gemaakt. In Langelille heeft een zuivelfabriek gestaan die de Volharding heette. De fabriek werd in 1896 opgericht en fuseerde in 1903 met de zuivelfabriek te Spanga. (3)

Zuivelfabriek te Langelille in de zomer van 1928.

Hieronder ziet u de overblijfselen van de zuivelfabriek in september 2015. De schoorsteen, die op bovenstaande foto te zien is werd afgebroken toen de zuivelfabriek niet meer als zodanig functioneerde.

vv

Hieronder een dorpsgezicht in Langelille in september 2015

vv

Hieronder het gebouw van de voormalige lagere school in Langelille in september 2015

vv

Voetnoten

(1) Schotanus à Sterringa 1664
(2) Zie verder De Groot artikel 8

(3) Zie ook Brochure herdenking van het gouden jubileum van de cooperative stoom-zuivelfabriek te Munnekeburen opgericht 8 april 1896, op 14 tm 18 october 1946 in zaal J Fennema te Scherpenzeel. biz 15/16 rede van de heer IJ van der Veen te Wolvega, oud lid van de coöperatieve zuivelfabriek.

 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende