Historische feiten en wetenswaardigheden van de vroegste tijden tot heden

Algemene informatie

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

Tijdperken

Prehistorie

vv De Romeinse tijd

De middeleeuwen

De 16e, 17e en 18e eeuw

De 19e eeuw

De 20e eeuw

Thema's

vvactualiteiten en geschiedenis verschillende regio's


Natuur en toerisme

flora en fauna

Stormvloeden/dijkenbouw

Folklore en volksverhalen

dorpen en buurtschappen

vv dorpen in buurgemeenten

genealogie

Historische gebouwen

Literatuur

Oude portretfotoos

vvvv De Groote Veenpolder van Weststellingwerf


vv Waterwegen

vvvv Veldnamen van Stellingwerf


Reageren en zoeken

Reageren? Vul het reactieformulier in of schrijf een email naar stellingwerven at dds.nl
 
Aangepast zoeken

Aan deze website is ook een pagina op Facebook gekoppeld: http://www.facebook.com/Stellingwerven

Regionale media

De Stellingwerf
Steenwijker Courant
Nieuwe Ooststellingwerver

Twitter berichten

Twitter Updates

  follow me on Twitter
   

   

   

   
   

  Korte beschrijving

  vvDe pagina's achter deze hoofdpagina gaan over de geschiedenis in de grensgebieden van Friesland en het Noordwesten van Overijssel, ook wel de Kop van Overijssel genoemd. Tot dit gebied behoren de gemeenten Oost en Weststellingwerf in het zuiden van Friesland en de gemeente Steenwijkerland in Overijssel. De grens tussen Stellingwerf en Steenwijkerland is gedeeltelijk het riviertje de Lende, dat dus tevens de grens is tussen Friesland en Overijssel. Het riviertje de Tjonger is de grens tussen de gemeente de Friese Meren en Weststellingwerf, en tevens de officiele taalgrens tussen het Fries sprekende gebied en het gebied waar men Stellingwerfs spreekt. In de Stellingwerven en het Noordwesten van Overijssel ontwikkelde de bevolking een Saksisch dialect, het Stellingwerfs. De eigen cultuur van het gebied komt ook tot uiting in de historische ontwikkeling van de boerderijbouw, het cultuur landschap en bijvoorbeeld veldnamen. In de middeleeuwen hadden de Stellingwerven een eigen rechtssysteem. Hoewel er voor 1800 met name op bestuurlijk gebied en qua bezitsverhoudingen grote verschillen zijn tussen Steenwijkerland enerzijds en Stellingwerf anderzijds zijn er toch veel gemeenschappelijke historische kenmerken. In vroeger tijden leefde de bevolking van landbouw, handel en visserij. Het gebied is vanaf de 16e eeuw verveend; het veen, dat hier veelvuldig voorkwam werd uitgegegraven waarna het als brandstof diende voor de grote steden in het westen. De uitgeveende plassen waren de erfenis van deze economische activiteit. Thans is het gebied het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Europa dat loopt van de Brandemeer in Friesland tot de Wieden bij Giethoorn. Het is een belangrijke toeristische trekpleister met unieke natuurgebieden als de Weerribben, de Rottige Meenthe, de Lindevallei en Overijsselsche oud-Zuiderzeestadjes als Kuinre, Blokzijl en Vollenhove en de vestingstad Steenwijk

  Maker van de site: P. van der Lende. Hebt u vragen of opmerkingen over de geschiedenis van het gebied of over de website, laat het me dan weten. pvdlende@dds.nl of stellingwerven@dds.nl

  Kerngegevens Weststellingwerf
  Kerngegevens Ooststellingwerf
  Kerngegevens Steenwijkerland

  Berichten

  ''' logobbapp

  Nieuws over Nederlandse historische onderwerpen

  Boek verschenen over Leeuwarden in de Gouden Eeuw

  Het boek draagt als titel: Leeuwarden in de Gouden Eeuw. Redactie: Wiebe Bergsma, Henk Oly en Geart de Vries. ISBN: 9789087045104. Uitgever: Verloren. Prijs: ?29,- Deze bundel belicht verschillende aspecten van Leeuwarden in de Gouden Eeuw. Ze worden vergeleken met ontwikkelingen elders. Na een beschouwing over rector Neuhusius' lofrede op Leeuwarden (van Piter van Tuinen) volgen bijdragen over onder meer literair virtuoos Jan Jansz. Starter (Philippus Breuker), de Leeuwarder schilderkunst (Piet Bakker), Anna Maria van Schurman (Mirjam de Baar), Leeuwarder herbergen (Henk Oly) en rijkdom, buitenleven en elitevorming in het Leeuwarden van de `late' Gouden eeuw (Yme Kuiper).


  Lentenummer van Archeologie Magzine speciaal gewijd aan de kogge, het handelsschip uit de middeleeuwen

  Het lentenummer van Archeologie: special de IJsselkogge! In het najaar van 2012 werd tijdens baggerwerkzaamheden in de rivierbedding van de IJssel bij Kampen een 15e-eeuwse kogge ontdekt. In het komende nummer van Archeologie Magazine ontdekt u alles over deze unieke archeologische vondst. Men gaat uitgebreid in op de geschiedenis van de koggeschepen en Hanzesteden als Kampen. Én men laat zien hoe de berging van de kogge in zijn werk ging.


  Expositie "Bodemschatten uit de Kop", de nieuwe wisseltentoonstelling die tot en met 6 november te zien zal zijn in het museum te Vollenhove.

  Iedere laatste zondag van de maand, te beginnen op 24 april, is de conservator van het Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove aanwezig om tekst en uitleg te geven bij de expositie "Bodemschatten uit de Kop", de nieuwe wisseltentoonstelling die tot en met 6 november te zien zal zijn in het museum. Op de aangegeven dagen zal John Assink vanaf 14.00 uur ieder uur een rondleiding verzorgen. Hij laat dan door zijn uitleg de geschiedenis uit het Land van Vollenhove tot leven komen. Alleen al de unieke voorwerpen en de bijzondere manier van inrichten maken een bezoek meer dan waard. "Bodemschatten uit de Kop" Beleef de geschiedenis uit het Land van Vollenhove. Meer informatie


  2016 is het jaar van het boek in de Koninklijke Bibliotheek

  KB-activiteiten in het Jaar van het Boek zijn er vele. Ze vieren dat volop. Onderdeel van de activiteiten is de verkiezing belangrijkste boek. Welk boek heeft uw leven veranderd? Van 23 april - 22 september 2016 kunt u stemmen op Het Belangrijkste Boek. Alle activiteiten in de KB op een rijtje