Historische feiten en wetenswaardigheden van de vroegste tijden tot heden

Algemene informatie

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

Tijdperken

Prehistorie

vv De Romeinse tijd

De middeleeuwen

De 16e, 17e en 18e eeuw

De 19e eeuw

De 20e eeuw

Thema's

vvactualiteiten en geschiedenis verschillende regio's


Natuur en toerisme

flora en fauna

Stormvloeden/dijkenbouw

Folklore en volksverhalen

dorpen en buurtschappen

vv dorpen in buurgemeenten

genealogie

Historische gebouwen

Literatuur

Oude portretfotoos

vvvv De Groote Veenpolder van Weststellingwerf


vv Waterwegen

vvvv Veldnamen van Stellingwerf


Reageren en zoeken

Reageren? Vul het reactieformulier in of schrijf een email naar stellingwerven at dds.nl
 
Aangepast zoeken

Aan deze website is ook een pagina op Facebook gekoppeld: http://www.facebook.com/Stellingwerven

Regionale media

De Stellingwerf
Steenwijker Courant
Nieuwe Ooststellingwerver

Twitter berichten

Twitter Updates

  follow me on Twitter
   

   

   

   
   

  Korte beschrijving

  vvDe pagina's achter deze hoofdpagina gaan over de geschiedenis in de grensgebieden van Friesland en het Noordwesten van Overijssel, ook wel de Kop van Overijssel genoemd. Tot dit gebied behoren de gemeenten Oost en Weststellingwerf in het zuiden van Friesland en de gemeente Steenwijkerland in Overijssel. De grens tussen Stellingwerf en Steenwijkerland is gedeeltelijk het riviertje de Lende, dat dus tevens de grens is tussen Friesland en Overijssel. Het riviertje de Tjonger is de grens tussen de gemeente de Friese Meren en Weststellingwerf, en tevens de officiele taalgrens tussen het Fries sprekende gebied en het gebied waar men Stellingwerfs spreekt. In de Stellingwerven en het Noordwesten van Overijssel ontwikkelde de bevolking een Saksisch dialect, het Stellingwerfs. De eigen cultuur van het gebied komt ook tot uiting in de historische ontwikkeling van de boerderijbouw, het cultuur landschap en bijvoorbeeld veldnamen. In de middeleeuwen hadden de Stellingwerven een eigen rechtssysteem. Hoewel er voor 1800 met name op bestuurlijk gebied en qua bezitsverhoudingen grote verschillen zijn tussen Steenwijkerland enerzijds en Stellingwerf anderzijds zijn er toch veel gemeenschappelijke historische kenmerken. In vroeger tijden leefde de bevolking van landbouw, handel en visserij. Het gebied is vanaf de 16e eeuw verveend; het veen, dat hier veelvuldig voorkwam werd uitgegegraven waarna het als brandstof diende voor de grote steden in het westen. De uitgeveende plassen waren de erfenis van deze economische activiteit. Thans is het gebied het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Europa dat loopt van de Brandemeer in Friesland tot de Wieden bij Giethoorn. Het is een belangrijke toeristische trekpleister met unieke natuurgebieden als de Weerribben, de Rottige Meenthe, de Lindevallei en Overijsselsche oud-Zuiderzeestadjes als Kuinre, Blokzijl en Vollenhove en de vestingstad Steenwijk

  Maker van de site: P. van der Lende. Hebt u vragen of opmerkingen over de geschiedenis van het gebied of over de website, laat het me dan weten. pvdlende@dds.nl of stellingwerven@dds.nl

  Kerngegevens Weststellingwerf
  Kerngegevens Ooststellingwerf
  Kerngegevens Steenwijkerland

  Berichten

  ''' logobbapp

  Nieuws over Nederlandse historische onderwerpen

  Een bezoek aan de archeohotspot in Amsterdam

  Enige tijd geleden heb ik een bezoek gebracht aan de archeohotspot in Amsterdam in het Allard Pierson museum. Twee vrijwilligers waren daar op dat moment bezig potscherven te ordenen en te markeren. De vrijwilligers legden mij de productie van porcelein in China uit. In de 16 en 17e eeuw is veel Chinees porcelein in Nederland ingevoerd. Het was een interessante ervaring. Maar wat zijn eigenlijk archeohotspots? ArcheoHotspots is een nieuw en veelbelovend initiatief in de archeologie. Afgelopen jaar zijn er op verschillende locaties in Nederland, waaronder Amsterdam, `s-Hertogenbosch en Eindhoven, hotspots geopend. Het Allard Pierson Museum, AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en Erfgoed Brabant slaan de handen ineen om de archeologie af te stoffen. Het doel van de ArcheoHotspots is het verbreden en versterken van het draagvlak voor archeologie in Nederland. Dit wil men enerzijds bereiken door verbindingen te leggen tussen archeologisch onderzoek, uitwerking en resultaten. Anderzijds door archeologie voor iedereen tastbaar en toegankelijk te maken. De hotspots zijn knooppunten van kennis en ontmoetingsplaatsen voor liefhebbers van de archeologie: vrijwilligers en professionals, ge´nteresseerden, studenten en scholieren komen hier bij elkaar. Breng eens een bezoek aan zo'n hotspot. Het is erg leerzaam!. De website van archeohotspots

  P. vd Lende

  Bosch' protocol in Den Bosch wordt toegankelijk gemaakt. Actie voor finanicering van het project.

  Hoe arm of rijk was een bepaald persoon? Wanneer werd een huis verhuurd of verkocht en tegen welke prijs? Waar kwam iemand vandaan en waar hield hij zich mee bezig? De antwoorden op dit soort vragen zijn vaak te vinden in het Bosch' protocol. Deze registers worden bewaard in het archiefdepot van de Afdeling Erfgoed van de gemeente 's-Hertogenbosch. Deze maand start een wereldwijd vrijwilligersproject om deze belangrijke bron voor de Oostbrabantse geschiedenis via crowdsourcing toegankelijk te maken. De aftrap hiervoor wordt gegeven op een infodag op vrijdag 20 mei bij het BHIC in de Citadel te 's-Hertogenbosch. Iets voor jou om mee te helpen? Nadere uitleg


  Congres "Dijken, dammen en duikers" op 24 juni 2016

  Op vrijdag 24 juni 2016 wordt in de Oosterkerk in Hoorn het eendaagse congres "Dijken, dammen en duikers. Archeologie van de waterbeheersing in Middeleeuws Nederland" gehouden. De organisatie is in handen van de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie.Aanleiding voor het congres zijn de grootschalige onderzoeken naar zeedijken in West-Friesland. Meer informatie over aanmelding en programma kunt u hier vinden. Tijdens het congres wordt het nieuwe boek `Dwars door de dijk' gepresenteerd en met korting aangeboden aan de deelnemers. Hierin worden de resultaten gepubliceerd van het recente onderzoek naar de geschiedenis van de Westfriese Omringdijk.


  Stadsarchief Kampen tijdelijk gesloten

  In verband met de voorbereidingen voor de verhuizing naar De Stadskazerne, is het Stadsarchief Kampen GESLOTEN van 1 april 2016 t/m medio september 2016. Gedurende deze sluitingsperiode van het archief zijn er geen fysieke bezoeken en digitale aanvragen mogelijk bij het Stadsarchief zelf. Tijdens de sluitingsperiode zijn er wel mogelijkheden om onderzoek te blijven doen. Dit kan via de website www.stadsarchiefkampen.nl, waarop een heel groot deel van de bronnen digitaal (met scans) zijn te raadplegen. Daarnaast zal de historische vereniging `Jan van Arkel', naast het assisteren rondom de verhuizing zelf, ook ondersteuning bieden aan bezoekers in de vorm van het beschikbaar stellen van genealogische informatie tijdens de tijdelijke sluiting van het Stadsarchief. Elke vrijdagochtend van april tot en met juli stelt zij het eigen onderkomen van de vereniging op Vloeddijk 1 open voor bezoek. Voor meer informatie over deze openstelling zie www.hvjanvanarkel.nl.


  Historische wandeling op Schokland

  Regelmatig worden historische wandelingen op Schokland gehouden. Tijdens deze historische wandeling komt u alles te weten over het leven van de Schokkers toen Schokland nog een eiland was in de Zuiderzee. Wat aten de Schokkers? Wat deden ze in hun spaarzame vrije tijd? Zijn Schokkers altijd vissers geweest? Op al deze vragen en nog veel meer krijgt u antwoord tijdens deze boeiende wandeling over het voormailig eiland Schokland. Na afloop van de wandeling, praten we nog na onder het genot van een kopje koffie of warme chocomel. Deze wandeling is o.a. op zaterdag 11 juni om 15.00 uur en start vanuit bezoekerscentrum De Gesteentetuin van Het Flevo-landschap. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Wij adviseren u goede wandelschoenen aan te trekken. U kunt hier reserveren