De controlemaatschappij en de stuurgroep complexe regelgeving van de regering

Dagboek donderdag 19 februari 2023. De regering heeft een stuurgroep ingesteld van vertegenwoordigers van veel uitvoerende instanties, zoals het UWV, de belastingdienst en de Sociale verzekeringsbank om de complexiteit van de regelgeving in onze samenleving te onderzoeken en voorstellen te formuleren over het terugdringen van de stapeling van regels, waardoor de burger in het algemeen … Lees meer

Sociale uitsluiting, digitalisering en bezuinigingen op de uitvoering

zaterdag 31 december 2022. De digitalisering van communicatie met overheidsinstanties en bedrijven wordt bijna totaal. Je kunt je zaken tegenwoordig bijna alleen ‘online’ regelen. Wil je iets aanvragen, dan moet je een online formulier invullen en krijg je dikwijls op basis van algoritmen meteen te horen of je in aanmerking komt of niet. Brieven worden … Lees meer

De economische recessie is op komst.

Dagboek van dinsdag 20 december 2022 We hebben een grote inflatie. Economen zijn diep verdeeld over de oplossing daarvan. Analisten zijn het niet eens over de koers van de Europese Centrale Bank. Frankfurt trapt te hard op de rem terwijl de economie aan de vooravond van een stevige recessie staat, waarschuwen de ‘duiven’, die een … Lees meer

Gas en elektriciteit worden nog duurder voor de consument. Europese CO2 heffing komt eraan

Dagboek van maandag 19 december 2022 Inwoners van de EU gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Die uitstoot vindt plaats bij autorijden, de verwarming van je huis en andere bezigheden waarbij je gas of elektriciteit gebruikt. Er komt een speciaal fonds met subsidiemogelijkheden voor mensen die hun huis isoleren, een warmtepomp of een … Lees meer

Linkse ambities op gemeentelijk niveau/rechts regeringsbeleid

Solidariteit – Commentaar 475 – 18 december 2022 https://solidariteit.nl/commentaren/com-475_18-12-2022.html Piet van der Lende Kun je eigenlijk op gemeentelijk niveau wel echt een links beleid voeren dat zoden aan de dijk zet, als er een rechtse neoliberale regering is die de budgetten bepaalt? Bovendien op vele beleidsterreinen alle bevoegdheden heeft, waarvan het gemeentelijk beleid afhankelijk is?Deze … Lees meer

Kerstmarkt in woon werk pand Tetterode

Dagboek van zondag 18 december Vandaag is er in het woon werk pand Tetterode in Amsterdam een soort kerstmarkt, waar kunstenaars en ambachtslieden uit Tetterode en van daarbuiten hun werk tonen en te koop aanbieden. Onder de leus ‘pop up shop. Design en kunst’. Er is ook een hapje en een drankje. Er worden kleine … Lees meer

Opmerkingen over de Geschiedenis van de Russische revolutie van Leon Trotsky

Dagboek zaterdag 17 december 2022. Een medewerker van de Bijstandsbond is de Geschiedenis van de Russische revolutie van Leon Trotski aan het lezen. Hij zegt dat het een ouderwets boek is, met verouderde woorden die we niet meer gebruiken. Hij moet het woordenboek erbij hebben om het te kunnen lezen. Het gaat voortdurend over de … Lees meer

Iedereen is onzeker

Dagboek van vrijdag 16 december 2022. In Amsterdam Oud West kalken iemand of iemanden voortdurend de leus ‘iedereen is onzeker’ in het rond. De leus komt op huizen, auto’s verkeersborden en elders in de openbare ruimte voor. Dat is al tijden aan de gang. Wat willen de verspreiders met de leus zeggen? De leus lijkt … Lees meer

Dwangarbeid in het oosten van het land. Een beroemde Youtuber op het spreekuur

Dagboek van donderdag 15 december 2022. Vandaag weer spreekuur van de Bijstandsbond. Een man uit het oosten des lands aan de telefoon die vertelt over de misstanden bij het werken met behoud van uitkering van bijstandsgerechtigden in zijn gemeente. De gemeente, waar veel bijstandsgerechtigden wonen en veel mensen in armoede leven, is redelijk streng wat … Lees meer

Energiespreekuur. Hoger opgeleiden kijken neer op lager opgeleiden. Kleine bedrijven houden ermee op.

Dagboek van woensdag 14 december 2022 Vandaag is weer het energiespreekuur bij de Bijstandsbond. De bijstandsbond organiseert een speciaal spreekuur over de hoge energierekeningen. Dit spreekuur wordt gehouden op woensdag van 12.00 uur tot 13.00 uur. We constateren, dat veel mensen een hoge afrekening krijgen, en veel moeten bij betalen en dat hun maandbedrag plotseling … Lees meer

Stakingen in Engeland. Tilburgse werklozenproject. 2 werklozen in Amsterdam onder druk gezet.

Dagboek van dinsdag 13 december 2022. Er is van alles in het nieuws, maar o.a. ook dat in Engeland grote sociale conflicten zijn uitgebroken over o.a. de hoogte van de pensioenen. Er wordt zelfs gesproken over de grootste stakingen sinds 1979, toen we met Thatcher aan de vooravond van de neoliberale revolutie stonden. Evenals toen … Lees meer

Bezoek aan het Rijksmuseum

Vandaag ben ik met de buurtcirkel naar het Rijksmuseum geweest. Ik ben in goede orde bij het Rijksmuseum aangekomen en we hebben even gewacht tot de rondleider kwam. Gedoe met de kaartjes. Het bleek, dat als je op de stadspas wilt, je van te voren online een reservering moet maken en dat je niet zomaar … Lees meer